PL EN


Journal
2015 | 19 | 2(39) | 99-117
Article title

Wpływ św. Teresy z Ávili na życie duchowe Edyty Stein

Authors
Content
Title variants
EN
Saint Teresa of Àvila’s inflence on Edith Stein’s spiritual life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dziełach Edyty Stein zaznaczają się wyraźnie myśli św. Teresy z Ávili. Zapewne podobieństwo charakterologiczne ma pewne uzasadnienie w tym względzie, jednakże powinowactwa te wynikają przede wszystkim z duchowości karmelitańskiej, w której obie są zakorzenione. Ta bliska paralela widoczna jest przede wszystkim w odniesieniu do takich kategorii jak prawda, mądrość czy kwestia kobieca. Pomimo dystansu historycznego i wielu biografiznych różnic obie święte włączają się w tradycję karmelitańską przez wspólne im duchowe doświadczenie, rozumienie i wyrażanie.
EN
In Edith Stein’s works one can fid reflctions of some of Saint Teresa of Àvila’s ideas. Similarity of their characters can be one clue to explain it, but what’s more important – it is their Carmelite spirituality what makes this resemblance. Close parallel between them both can be seen in matters like concept of true, of wisdom, and the issues of woman. Beside historical distance and all biographical diffrences, Edith Stein and Saint Teresa of Àvila join into Carmelite tradition through spiritual experience, understanding and expression.
Journal
Year
Volume
19
Issue
Pages
99-117
Physical description
Contributors
References
 • Adamiak E., Pytania Kobiet, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 9: „Kobiety – Kościół – Świat”; por. http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x81655/elzbieta-adamiak--pytania-kobiet/ [7.09.2014].
 • Adamska J. I. (OCD), Błogosławiona Edyta Stein, Kraków 1988.
 • Adamska J. I. (OCD), Miłosierdzie, ubóstwo, radość. Rzecz o świętej Elżbiecie Węgierskiej, księżnej turyńskiej, Poznań 2002.
 • Adamska J. I. (OCD), Sól ziemi, Poznań 1997.
 • Adamska J. I. (OCD), Święta Teresa od Jezusa, Poznań 2011.
 • Edyta Stein: siostra Teresa Benedykta od Krzyża, fiozof i karmelitanka, na podstawie wspomnień i listów oprac. Teresa Renata od Ducha Świętego, przeł. M. Kaczmarowski, Paris 1973.
 • Grzegorczyk A., Filozofi swiatła Edyty Stein, Poznań 2004.
 • Grzegorczyk A., Humanistyka i obecność, Poznań 2014.
 • Guitton J., Metoda paraleli, [w:] J. Guitton, Profie, przeł. A. Borkowska-Szuba, S. Cichowicz, W. Sukiennicka, Warszawa 1973, s. 7–26.
 • Jan Paweł II, Nie lękajcie się być świętymi, „L’Osservatore Romano” 1999, nr 8, s. 17–19.
 • Jan XLIV biskup Jerozolimy, Liber de Iinstitutione Primorum monachorum, ks. I, przeł. J. Zieliński OCD, Kraków 1995 (Biblioteka Duchowości Karmelitańskiej).
 • Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, przeł. M. Klentak-Zabłocka, M. Wajs, Kraków 1994.
 • Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, przeł. J. I. Adamska OCD, Kraków 2000.
 • Stein E., Kobieta – jej zadanie według natury i łaski, tłum. J. I. Adamska OCD, Tczew–Pelplin 1999.
 • Stein E., O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J. Gierula, Kraków 1988.
 • Stein E., Twierdza duchowa, tłum. J. I. Adamska OCD, Poznań 1998.
 • Stein E., Wiedza Krzyża, tłum. J. I. Adamska OCD, Kraków 1994.
 • Stein E., Z własnej głębi, t. II, tłum. J. I. Adamska OCD, Kraków 1978.
 • Teresa z Ávili św., Dzieła, t. 3, przeł. H. P. Kossowski, Kraków 1995.
 • Teresa z Ávili św., Księga życia, przeł. H. P. Kossowski, Kraków 1997.
 • Teresa z Ávili św., Listy, przeł. J. E. Bielecki, Kraków 2008.
 • Wrona L. (CM), Terezjańska przyjaźń jako kategoria chrześcijańskiej duchowości, „Życie Konsekrowane” 2014, nr 2 (106), s. 106–122.
 • Zawada M. (OCD), Ogrody rozmodlenia: charyzmat karmelitański, Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ac58cf5-1696-4d1d-8279-2af4143ce4ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.