PL EN


2016 | 4 | 66-81
Article title

Biomitografie Henryka Sienkiewicza

Content
Title variants
EN
Biomythography of Henryk Sienkiewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
The article deals with the biographies of Henryk Sienkiewicz created in connection with the writer’s death and the celebration of bringing his body to Warsaw. These are texts of a more journalistic than documentary character, marked by rhetorical pathos, building the figure of the national writer – the successor of the romantic poets. For the description of their specificity the concept has been used which appears in the biographical studies written in English as “biomythography”, understood as a particular type of ideological narration with a distinct surplus of symbolic meanings.
Contributors
References
 • Benton Michel, Literary Biography. An Introduction, Chichester 2009.
 • Czempiński Jan, "Na Ojczyzny łono...". Opis przewiezienia zwłok nieśmiertelnego duchowego przywódcy narodu, genialnego pisarza Henryka Sienkiewicza z Vevey, gdzie zmarł, do Warszawy oraz pogrzebu w stolicy i uroczystości żałobnych, Warszawa 1927.
 • Czempiński Jan, Henryk Sienkiewicz duchowy wódz narodu. Jego żywot i czyny, Warszawa 1924.
 • Edel Leon, Writing Lives. Principia Biographia, New York, 1984.
 • Evans Mary, Missing persons. The impossibility of auto/biography, London-New York, 1999.
 • Grabowski Tadeusz, Henryk Sienkiewicz. Jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki 1846-1916, Kraków 1918.
 • Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studium heraldyczno-genealogiczne, opracował Stanisław Aleksander Boleścic-Kozłowski, Warszawa 1917.
 • Henryk Sienkiewicz. Wielki powieściopisarz i obywatel, opr. Stanisław Piołun-Noyszewski, wyd. 2, Warszawa 1924.
 • Hoesick Ferdynand, Szkic do życiorysu Henryka Sienkiewicza, [w:] Ferdynand Hoesick, Sienkiewicz i Wyspiański. Przyczynki i szkice, G. Gebethner i Spółka, Warszawa 1918.
 • Hoesick Ferdynand, U Henryka Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 10.
 • Holmes Richard, Biography: Inventing the Truth, [w] The Art of Biography, ed. by John Batchelor, Oxford 1995.
 • Jasińska Maria, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki historycznej, Warszawa 1970.
 • Kallenbach Józef, Twórczość Sienkiewicza. Rozwój duchowy, Kraków 1917.
 • Kozikowski Edward, Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1916.
 • Kucharski Władysław, Henryk Sienkiewicz (życie i dzieła). Z portretem wielkiego pisarza według Pochwalskiego i 10 ilustracjami, Lwów 1925.
 • Lee Hermione, Biography. A Very Short Introduction, Oxford 2009.
 • Lee Hermione, Biomitografowie, czyli życiorysy Virginii Woolf, tłum. Jarosław Mikos, "Literatura na Świecie" 1999, nr 7-8.
 • Lee Hermione, Virginia Woolf's Nose: Essays on Biography, Princeton 2005.
 • Misicki Tomasz, Henryk Sienkiewicz. Największy z Pisarzy Świata, Chicago 1917.
 • Nadel Ira Bruce, Biography. Fiction, Fact and Form, London 1984.
 • Pluta Agnieszka, Wokół śmierci Henryka Sienkiewicza. Obraz pisarza w mowach funeralnych i poezji okolicznościowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2013, z. 13.
 • Rola Roman, Henryka Sienkiewicza życie i zasługi, Poznań 1917.
 • Stępnik Krzysztof, O Sienkiewiczu: mowy, kazania, wiersze, „Pamiętnik Literacki’’ 1996, z. 4.
 • Szargot Barbara, Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich”, Piotrków Trybunalski 2013.
 • Śladkowski Wiesław, Opcje polityczne Henryka Sienkiewicza w latach 1914-1916, [w:] Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja, red. Lech Ludorowski, Lublin 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aca60f8-789f-49e1-85fa-20e388c6d070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.