PL EN


Journal
2008 | 1 | 209-224
Article title

Permutation of the real: Greg Egan’s reinterpretation of virtual reality

Authors
Content
Title variants
PL
Permutacje rzeczywistości: nowe oblicze wirtualnej rzeczywistości w powieści Grega Egana
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is a detailed study of the concept of virtual reality as portrayed in Permutation City, a 1994 novel by an Australian science fi ction author Greg Egan. The objective of the argument is to show how contemporary science fi ction literature portrays the shift in perception of reality brought about by the growing importance of cyberspace and computer generated environments in today’s world. Detailed analysis of the original text and critical sources is used to explain the author’s scientifi c claims behind the central to the novel “dust theory” of multiple universes, and how this theory might be used to discredit the virtual vs. real distinction. The results thus obtained show that the novel is more of a serious thought experiment based on actual theories of quantum physics and quantum ontology than just a literary game designed primarily to amuse the reader.
PL
Artykuł stanowi szczegółową analizę przedstawienia motywu wirtualnej rzeczywistości w powieści „Miasto Permutacji” (1994) australijskiego pisarza science fi ction Grega Egana. Celem analizy jest ukazanie sposobu w jaki współczesna literatura science fi ction odzwierciedla zmiany w postrzeganiu rzeczywistości spowodowane wzrostem znaczenia cyberprzestrzeni oraz symulacji komputerowych w dzisiejszym świecie. Poprzez analizę tekstu powieści oraz źródeł krytycznych, autor artykułu wyjaśnia naukowe podstawy opisywanej przez Egana idei mnogości wszechświatów - tzw. „teorii pyłu,” oraz sposobu w jaki teoria ta może sugerować nieprawidłowość tradycyjnego rozgraniczenia między rzeczywistością a rzeczywistością wirtualną. Wyniki rozważań wykazują, że treść opisywanej powieści stanowi raczej swoisty eksperyment myślowy oparty na teoriach fi zyki oraz ontologii kwantowej, niż literacką grę stworzoną głównie dla zabawienia czytelnika.
Journal
Year
Issue
1
Pages
209-224
Physical description
Artykuł
Dates
published
2008-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5acc3715-61ab-495e-b8d1-9eabca04d66e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.