PL EN


Journal
2014 | 1 | 355-369
Article title

Badania sinologiczne oraz studia nad konfucjanizmem i taoizmem w Polsce

Content
Title variants
EN
Sinological Research with Confucianism and Taoism Studies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cywilizacja chińska szczyci się dostojną historią i bezprecedensowym wkładem w dzieje świata. Katalog wynalazków made in China jest imponujący. Jaki jest wkład polskich badaczy w opisywanie Chin? Autor opracowania koncentruje się na drugiej połowie XX wieku i na przełomie XX i XXI wieku. Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na Chiny będące przedmiotem prac naukowo-badawczych, działalności dydaktyczno-pedagogicznej w polskich uniwersytetach oraz przez wybranych uczonych. W punkcie pierwszym, który ma charakter wprowadzenia, autor uzasadnia, na jaki sposób „dzisiaj Chiny są wszędzie”. W drugim punkcie omawia zinstytucjonalizowane (uniwersyteckie) badania nad chińską cywilizacją, kulturą, historią, językiem. W trzecim punkcie prezentuje syntetycznie polskie studia nad konfucjanizmem i taoizmem. Punkt czwarty stanowi podsumowanie opracowania; autor wskazuje też kolejne pola badawcze. Opracowanie – oparte na aktualnych danych (do lipca 2013 roku) – uświadamia niebanalny wkład polskich naukowców w badania sinologiczne. Dzięki nim możemy interpretować obecność Kraju Środka w globalnej przestrzeni kulturowej według kryteriów wolnych od banalnych stereotypów marketingowych.
EN
The Chinese civilisation takes pride in a dignified history and unprecedented contribution to the history of the world. The catalogue of inventions labelled made in China is impressive. What is the contribution of Polish researchers in describing China? The present author focuses on the second half of the 20th century and on the turn of the 21st century. The aim of the presentation is to draw the readers’ attention to China as a subject of scientific research, to the teaching and educational activities in Polish universities and by some scholars. In the first part, which is an introduction, the author justifies on how “China is everywhere today.” The second part discusses the formal (university-connected) studies of Chinese civilisation, culture, history, and language. In the third part, the author synthetically presents Polish studies of Confucianism and Taoism. The fourth part is a summary of the article; the author also points out to other research fields. The article – based on current data (till July 2013) – makes the readers aware of Polish scientists’ remarkable contribution in sinological research. Due to them, we can interpret the presence of the Middle Kingdom in the global cultural space according to the criteria that are free from banal marketing stereotypes.
Journal
Year
Issue
1
Pages
355-369
Physical description
Dates
published
2014-06-01
Contributors
References
 • K. Golik, Witold Jabłoński – niesłusznie zapomniany polski sinolog, „Azja-Pacyfik”, t. 12, 2009.
 • O Zakładzie Sinologii, www.sinologia.uw.edu.pl/pods/404_o-zakladzie-sinologii
 • Zakład Sinologii. Wydział Orientalistyczny. Uniwersytet Warszawski. Kadra, www.sinologia.uw.edu.pl/pods/366_kadra
 • A. Bednarczyk, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny. Instytut Orientalistyki. Zakład Japonistyki i Sinologii. Historia Zakładu japonistyki i Sinologii, www. info.filg.uj.edu.pl/ifo/japonistyka/ default.php?GPID=101
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny. Instytut Orientalistyki. Zakład Japonistyki i Sinologii. Strona Główna, www.info.filg.uj.edu.pl/ifo/japonistyka/ default.php
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny. Instytut Orientalistyki. Zakład Japonistyki i Sinologii Pracownicy. Zespoły badawcze. Zespół badawczy Zakładu Japonistyki i Sinologii UW, www.info.filg.uj.edu.pl/ifo/japonistyka/ default.php?GPID=301
 • Katedra Orientalistyki UAM. Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami, www.orient.amu.edu.pl/index.php/katedra/struktura/pracpoljez
 • Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański. Nowe kierunki studiów, www.fil. ug.edu.pl/pl/ informacje_dla-nowe_kierunki_studiow/
 • KUL. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Sinologii – informacje ogólne, www.kul.pl/ katedra-sinologii-informacje-ogolne,art_39761.html
 • A. Kapiszewski (red.), Ex Oriente lux. Księga pamiątkowa dla Romana Sławińskiego, Kraków 2005.
 • KUL. Wydział Nauk Humanistycznych. Dr hab. Irena Kałużyńska, www. kul.pl/dr-hab-irena-kaluzynska,art_40467.html
 • K. Kosior, Polskie studia nad konfucjanizmem i taoizmem, [w:] Z. Kupisiński (red.), Badania religiologiczne w Polsce, Lubin 2011.
 • F. Zapłata i in., Chiny, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ada6b74-c463-494c-a739-845cb8b75244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.