Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 202 | 148-159

Article title

Mikroprzedsiębiorstw spin off

Content

Title variants

EN
Culture of Innovation Academic Spin Off

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is a theoretical-empirical. The main goal is to analyze a culture of innovation in academic spin off. In the first part is presented determinants of innovation academic spin-off companies. Theoretical considerations were the basis for presenting the empirical part of the results of own research conducted among academic spin-off entrepreneurs in Zachodniopomorskie, Lubuskie and Wielkopolskie Region.

Year

Volume

202

Pages

148-159

Physical description

Contributors

References

 • Bachnik K.: Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. W: Innowacyjność w teorii i praktyce. Red. M. Strużycki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 • Dziekoński K., Chwiećko J.: Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL. "Economics and Management" 2013, nr 2.
 • Ferraresi A.A., Quandt C.O., dos Santos S.A, Frega J.R.: Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. "Journal of Knowledge Management" 2012, No. 5.
 • Gadomska-Lila K.: Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 1.
 • Helm R., Mauroner O., Dowling M., Pöhlmann K.: Spin-offs from public R&D organisations. "International Journal of Business and Globalisation" 2013, Vol. 11, No. 3.
 • Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • Korpysa J.: Mikrouwarunkowania tworzenia własnej działalności. "Przegląd Organizacyjny" 2011, nr 10.
 • Korpysa J.: Postawy przedsiębiorcze młodzieży wsi popegeerowskiej - wyniki badań. "Problemy Zarządzania" 2012, nr 2.
 • LejprasA., Stephan A.: Locational conditions, cooperation, and innovativeness: evidence from research and company spin-offs. "Annals of Regional Science" 2011, 46 (3).
 • Mueller K.: Academic spin-off's transfer speed - analyzing the time from leaving university to venture. "Research Policy" 2010, 39(2).
 • Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Oniszczuk-Jastrząbek A.: Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Penc J.: Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich. Difin, Warszawa 2010.
 • Schumpeter J.A.: Comments on a plan for study of the entrepreneurship. W: Economics and sociology of capitalism. Red. R. Swedberg. Princeton University Press, Princeton 1991.
 • Trompenaars F.: Kultura innowacji: Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Wojtczuk-Turek A.: Kulturowe determinanty innowacyjność przedsiębiorstw. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Wright M., Clarysse B, Mosey S.: Strategic entrepreneurship, resource orchestration and growing spin-offs from universities. "Technology Analysis & Strategic Management" 2012, Vol. 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5ae47cf4-d12d-4622-83bf-45ff874826bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.