PL EN


2010 | 70 | 228-232
Article title

"Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć"... o polskim bohaterze filmowym

Authors
Title variants
EN
"If You Know What I Want to Say..." About Polish Movie Characters
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki Katarzyny Taras „<> czy Edi. Bohaterowie najnowszych polskich filmów – rekonesans". Autorka proponuje podział bohaterów tych filmów na określone grupy: bohaterów czasu przełomu, tych, którzy wybrali zło, inteligentów, plebejuszy, bohaterów trzydziestoletnich. Podział ten zwraca uwagę na zasadniczą różnicę między książką a innymi tekstami poświęconymi kinu współczesnemu, które zainspirowały autorkę. To nie perspektywa gender jest tu najważniejsza – według Taras o mentalności bohaterów filmowych decyduje nie ich płeć, ale raczej ich wybory związane ze statusem społecznym i majątkowym, frustracje pokoleniowe wywołane przemianami politycznymi i ekonomicznymi, różnice w spojrzeniu na tradycję i historię oraz dylematy moralne związane z determinizmem środowiskowym.
EN
Book review of Katarzyna Taras’ "Egoist or Edi. Characters in contemporary Polish cinema" („<> czy Edi? Bohaterowie najnowszych polskich filmów – rekonesans", 2007). The author presents a classification of characters from contemporary Polish cinema. She divides them into well defined groups: those who chose evil during the period of socio-political reform, intellectuals, small town guys and the thirty year olds. This classification points to the differences between the book, and other texts about contemporary Polish cinema that inspired Katarzyna Taras. Gender is not the deciding factor in the mentality of the characters. The deciding factors are the choices related to their social and material status, frustrations caused by social and economical changes, different understandings of tradition and history, and moral dilemmas related to environmental determinism.
Keywords
Year
Issue
70
Pages
228-232
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aef4b3a-60b9-4366-a048-7be2331adb59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.