PL EN


2012 | 3/2012 (38) | 41-53
Article title

Ryzyko w projektach wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych - próba klasyfikacji pod kątem barier i działań nim obarczonych

Authors
Content
Title variants
EN
The risk in implementation process of integrated information systems - a classification attempt in terms of barriers and actions burdened with it
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie miejsca, jakie zajmuje ryzyko w projekcie wdrożeniowym zintegrowanego systemu informatycznego. Przybliżono podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką projektu wdrożeniowego, podano definicję ryzyka oraz omówiono jego podział i obszary występowania, a także kluczowe jego czynniki. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja autorskiej koncepcji klasyfikacji ryzyka oraz opis poszczególnych kategorii w kontekście działań nim obarczonych.
EN
The main goal of this article is to show the risk and his place in implementation process of an integrated information system. The basic questions connected with the specific of the implementation project were brought closer. The definition of the risk was passed, and presented the areas of his occurrence. The principal part of this paper is an introduction of the author’s conception of classification of risk. It contains the description of individual categories in the context of all activities connected with risk.
Keywords
Year
Issue
Pages
41-53
Physical description
Dates
issued
2012-09-30
Contributors
author
References
  • Duncan, W.R. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sylva: Project Management Institute.
  • Kaczmarek, T. 2002. Zarządzanie ryzykiem, Gdańsk: ODDK.
  • Kubiak, B.F. i A. Korowicki (red) 2001. Human Computer Interaction 2001, Gdańsk: Wydawnictwo Akwila – Roman Młodkowski.
  • Pritchard, C.L. 2002. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Warszawa: WIG-PRESS.
  • Szyjewski, Z. 2001a. Projektowanie systemów informatycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Szyjewski, Z. 2001b. Zarządzanie projektami informatycznymi, Warszawa: Placet.
  • Szyjewski, Z. 2004. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Warszawa: Placet.
  • Stanik, J. i J. Szewczuk 2001. Szacowanie ryzyka przedsięwzięć informatycznych cz. I – wprowadzenie do oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych, w: B.F. Kubiak i A. Korowicki (red) Human Computer Interaction 2001, Gdańsk: Wydawnictwo Akwila – Roman Młodkowski.
  • Woodward, M.R., Hemel, M.A. i D. Hedley 1979. A Measure to Control Flow Complexity in Program Text. IEEE Transactions on Software Engineering, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5af7baef-045d-4f6b-9559-22e1170c9315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.