PL EN


2013 | 1 | 2 | 533-545
Article title

Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami

Content
Title variants
EN
The econometric valuation as a forecast of price in the real estate market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę wykorzystania narzędzi ilościowych jako wsparcia wyceny obiektów na rynku nieruchomości. W szczególności autor skoncentrował swoją uwagę na modelowaniu ekonometrycznym wartości nieruchomości mieszkaniowych w jednej z wybranych dzielnic Warszawy. Badaniem został objęty okres od stycznia 2006 do stycznia 2008. Wstępną selekcję zmiennych egzogenicznych przeprowadzono na podstawie macierzy korelacji. Następnie zbudowano model regresji, którego zadaniem jest możliwie najbardziej dokładne wyjaśnienie zmienności cen nieruchomości mieszkaniowych w wybranej dzielnicy Warszawy. Model zaprezentowany w części empirycznej został poddany wnikliwej ocenie zarówno z punktu widzenia statystycznego jaki merytorycznego. W artykule zostały zawarte również rozważania dotyczące aplikacji zaprezentowanego narzędzia do praktycznych problemów związanych z wyceną. Wnioski z badań podkreślają zmaganie się ekspertów z niepewnością w procesie wyceny oraz ogromną rolę ich wiedzy i doświadczenia. Niepewność procesu wyceny wartości rynkowej autor rozpatruje w kontekście szacowania wartości teoretycznych w modelu ekonometrycznym lub nawet prognozowania krótkookresowego. W podsumowaniu wspomniano także o trudnościach pojawiających się w procesie wyceny dla okresów niestabilnych gospodarczo oraz innych uwarunkowaniach aplikacji modeli ekonometrycznych.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
533-545
Physical description
Contributors
  • Dr, Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, zbyrowskirafal@wp.pl
References
  • Błaszczak G.(2009), Ceny z hossy, a oczekiwania z bessy, „Rzeczpospolita” z dnia 6.07.2009
  • Green W.H. (2002), Econometric analysis, Prentice Hall, New Jersey
  • Hoesli M., Macgregor B.D. (2000), Property Investment, Principles and Practice of Portfolio Management, Longman, Harlow
  • Isaac D. (1994), Property Finance, Macmillan, London
  • Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa
  • Lipiec-Zajchowska M., Sikora E., Zajchowski J., Koślacz P.(2001), Optymalizacja procesów decyzyjnych–cz. I. Analiza i prognozy, WNW.Z.U.W, Warszawa
  • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WNPWN, Warszawa
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  • Wiśniewska M.A. (2011), Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych. Analiza komparatywna efektywności, WNPWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b03b73d-2371-4799-bf87-78c818b557d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.