Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(59) | 60-70

Article title

SUNLIGHT IN ART EXHIBITION SPACES ON THE EXAMPLE OF VENICE BIENNALE PAVILIONS

Authors

Content

Title variants

PL
Światło słoneczne w przestrzeni eksponowania sztuki na przykładzie pawilonów Biennale w Wenecji

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto temat wykorzystania światła słonecznego we wnętrzach służących eksponowaniu sztuki. Omówiono właściwości światła słonecznego, wpływające na jego rolę eksponowania otoczenia, także przestrzeni wystawiania sztuki. Szczegółową analizę tematu przedstawiono na przykładzie pawilonów Biennale w Wenecji: Pawilonu Holandii, Finlandii i Państw Skandynawskich. Zauważono, że światło słoneczne jest wprowadzane do ich wnętrz i modyfikowane w nich dzięki architektonicznym narzędziom w przemyślany sposób, mający na celu zapewnienie optymalnych, ale też wariacyjnie zmiennych i wariantowych warunków oświetlenia eksponatów światłem dziennym. Metodę badania oparto na analizie projektów i doświadczeniu percepcyjnym autorki. We wnioskach zauważono, że światło słoneczne daje możliwości niepowtarzalnego eksponowania sztuki, wzbogaconego choreografią i orkiestracją światła, które wiążą daną wystaw
EN
The article discusses the subject of using sunlight in art exhibition interiors. The properties of sunlight that affect its role in highlighting the surroundings as well as art exhibitions spaces were discussed. A detailed analysis of the subject was presented on the subject of Venice Biennale pavilions: the pavilions of the Netherlands, Finland and the Nordic Pavilion. It was observed that sunlight is introduced into their interiors and modified within them using architectural tools employed in a well-thought-out manner meant to ensure optimal but variously altering and alternative conditions of illuminating exhibition pieces using sunlight. The research method was based on an analysis of designs and the author’s perceptual experience. Conclusions include observations that sunlight provides the possibility of uniquely highlighting art, enriched with the choreography and orchestration of light, which tie a given exhibition to its location, time and reference to the space of the cosmos.

Year

Issue

Pages

60-70

Physical description

Contributors

author
 • Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

References

 • Borys A.M. (2004), Lume di Lume. A Theory of Light and Its Effects, “Journal of Architectural Education”, Vol. 57, No. 4.
 • Boubekri M. (2014), Daylighting Design. Planning Strategies and Best Practice Solutions, Birkhäuser, Basel.
 • Farrell Y. i McNamara S. (2018), La Biennale di Venezia 16. Mostra Internazionale di Architectura, press materials of the 16th Venice Architectual Biennale, Venezia.
 • Gyurkovich M. (2017), Rola światła w architekturze na przykładzie ikonicznych obiektów kultury. Wybrane przykłady, „Środowisko Mieszkaniowe”, nr 18.
 • La Biennale di Venezia: Architettura per le Mostre / Architettura In mostra, http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/percorsi/scheda-percorsi?p_p_id=56_INSTANCE_4xpN&articleId=19308&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10304&viewMode=normal [dostęp: 26.11.2018].
 • Plummer H. (2009), The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson, London.
 • Rasmussen S.E. (2015), Odczuwanie architektury, Karakter, Kraków.
 • Scamozzi V. (1615), L’Idea dell’Architettura Universale, Venezia.
 • Stec B. (2017), O świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery architektury, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Twarowski M. (1962), Słońce w architekturze, Arkady, Warszawa.
 • Winskowski P. (2002), Światło północy, światło południa, „grafia”, nr 2(2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5b139360-82d9-433b-811f-515aa8fbbeb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.