PL EN


2012 | 13 | 75-77
Article title

Popielnice ze zniszczonego grobu kultury pomorskiej z Dzierzążenka - Lisiej Góry, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie

Title variants
EN
Urns from destroyed Pomeranian Culture grave from Dzierzążenko-Lisia Góra, site 9, Złotów commune, Złotów county, Wielkopolskie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
By the end of July, 2011, the Złotów Land Museum received a message on finding two pots in the gravepit located on Dzierzążenko village area (this place is commonly called Lisia Góra – former Fuchsberg (eng. Foxmount). The discovery was made during a Sunday walk by a citizen of Nowy Dwór village, Złotów commune. According to his story, two pots were lying down at the bottom of west side of sand spring. Out of the bigger urn he tipped the bones, next he gathered them (not all of them) and again put into the pot. The content of the smaller urn at the moment of discovery was already tipped out. According to his story the urns did not keep inside anything but the bones which indeed did not have any marks of burning typical for burnt artefacts. The urns generally are dated on early and mid La Téne period and are connected with Pomeranian Culture.
PL
Pod koniec lipca 2011 roku do Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie dotarło zawiadomienie o znalezieniu dwóch naczyń w żwirowni znajdującej się na gruntach wsi Dzierzążenko (miejsce to potocznie nazywane jest Lisią Górą – dawniej „Fuchsberg”). Odkrycia dokonał podczas niedzielnego spaceru mieszkaniec wsi Nowy Dwor, gm. Złotów. Według jego relacji dwa naczynia leżały u podnóża piaszczystego wybierzyska w jego zachodniej części. Z większej popielnicy znalazca wysypał kości po czym zebrał je (nie wszystkie) i ponownie umieścił w naczyniu. Zawartość mniejszej popielnicy w chwili odkrycia była już wysypana. Według jego relacji popielnice nie zawierały niczego poza kośćmi, na których rzeczywiście nie ma śladów przebarwień charakterystycznych dla przepalonych zabytków. Naczynia datowane ogólnie na wczesny i środkowy okres lateński identyfikowane są z kulturą pomorską.
Year
Volume
13
Pages
75-77
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Muzeum Ziemi Złotowskiej, ul. Wojska Polskiego 2a, 77 – 400 Złotów, Poland , mstasiak@onet.eu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b193d0f-8189-439a-aba8-2779d4628dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.