PL EN


2015 | 33 | 91-108
Article title

Wskaźniki badania pozycji politycznej „wiecznych prezydentów”

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Indicators in research of multi-terms mayors’ political position
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od 2002 roku w wyborach samorządowych prezydenci miast są wybierani w sposób bezpośredni. W 17 miastach na prawach powiatu te same osoby wybierano czterokrotnie (w wyborach w 2002, 2006, 2010, 2014 r.). Określa się ich mianem „wiecznych prezydentów” (wielokadencyjni prezydenci). W artykule wyodrębniono i uogólniono wskaźniki, które pozwalają na określenie ich pozycji politycznej na lokalnych scenach politycznych.
EN
Since 2002 in Poland the mayors of towns there have been elected in direct elections. In 17 towns with county rights the same persons were chosen for the four times (elections of the years 2002, 2006, 2010, 2014). They are so called “everlasting mayors” (multi-term mayors, incumbents). Their successes are the starting point to determine and generalize the indicators that can define their political position on the local political scenes.
Contributors
References
 • Antoszewski Andrzej, Istota władzy samorządowej, [w:] Ganowicz Ewa, Rubisz Lech (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Dahl Robert A., Stinebrickner Bruce, Współczesna analiza polityczna, Scholar, Warszawa 2007.
 • Drzonek Maciej, Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast, [w:] idem (red.), Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Drzonek Maciej, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Dante, Kraków 2013.
 • Gajowniczek Tomasz, Rywalizacja w wyborach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Antkowiak Paweł (red.) Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Gendźwiłł Adam, Żółtak Tomasz, Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002-2010, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 1.
 • Glajcar Rafał, Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego), [w:] Kolczyński Mariusz , Wojtasik Waldemar (red.), Wybory samorządowe 2010, Remar, Katowice 2011.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Matyja Rafał, Rywalizacja polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Kraków-Rzeszów 2013.
 • Pietraś Ziemowit J., Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa - Kraków 1998.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Swianiewicz Paweł, Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11.
 • Wojtasik Waldemar, Funkcje wyborów w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b1b9681-5bba-470e-8407-1b2aa8f2e3af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.