PL EN


2015 | 9 | 153-178
Article title

Rola systemów filozoficzno-religijnych w państwie i prawie japońskim po 1945 r.

Title variants
EN
The role of philosophical and religious systems in Japanese state and law after 1945
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author undertakes to discuss the relationship between the state and religion in Japanese law. This article aims to show the relation at the level of the state, law and religion. The latter is understood very broadly, in the context of the state in Japan, as a belief and a philosophy of life. At the same time the author looks at religion (belief) through the Japanese legislations, especially the Constitution of Japan of 11 Mars 1946, so called Showa Constitution and the existing legal regulations. Firstly, the article aims to explain the concept of religion and philosophy in Japan. Since it is difficult to clearly separate the philosophy from religion in the history of traditional Japanese thought. The concept of religion is identified with the philosophy of life. Showing the ‘Japanese’ understanding of the concept of philosophy as a metaphysical worldview, which is grounded in cultural values. The author presents the historical development of religion, belief and philosophical thoughts in Japan (including Shinto, Confucianism, Buddhism, folk beliefs, so-called Shinko shukyo and Christianity). This article attempts to discuss the impact of the religion, beliefs and different philosophical systems and thinking, which influenced the formation of the Japanese state, including the evolution of phenomena characteristic of Japanese culture. The article presents the development of religious and philosophical thought in Japan, in their historical context, and their impact on the social and political life of the country of the Rising Sun (e.g. the fundamental values of Japanese culture such as the cult of the emperor and the attitude of Japanese to the state, to the power and to the law). The article shows the relations between the state-religion (belief) in the history and law of Japan, both in the Meiji Constitution, and in the current Showa Constitution (including the role of religion in the Meiji period and its influence on the formation of the modern Japanese state). The article presents the relation between law, religion and state in the context of the constitutional regulations relating to the freedom of religion and conscience (i.e. the issues of guarantees of religious freedom and their actual preservation).
Keywords
EN
philosophy   religion   Japan   law   state  
Year
Volume
9
Pages
153-178
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • A. Kość, Państwo a religia w prawodawstwie japońskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t . 5
 • H.G. Blocker, Ch.L. Starling, Filozofia japońska, Kraków 2008
 • H. Ringgren, A.V. Ström, Religia w przeszłości i w dobie współczesnej, Warszawa 1975
 • K. Rąpała, Szintoizm w życiu społecznym Japończyków, [w:] Japonia. Mocarstwo na rozdrożu, red. E. Potocka, M. Pietrasiak, Łódź 2004
 • M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000
 • M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988
 • C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005
 • E. Fromm, Szkice z psychologii religii, Warszawa 1966
 • H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, red. Ph.P. Wienera, Kraków 2005
 • Tradycja w krajach Orientu, red. M. Sławiński, Warszawa 1993
 • W. Kotański, Religie Japonii, [w:] Zarys dziejów religii, red. J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B. Kupis, Warszawa 1968
 • J. Marzęcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu. Historia – metafizyka – etyka, Warszawa 1999
 • S. Turnbull, Samurajowie i sacrum, Kraków 2012
 • W.M. Macek, Ewangelizacja Japonii, Warszawa 2013
 • C. Totman, Historia Japonii, Kraków 2009
 • M. Melanowicz, Polisystemowość i polisemizm w cywilizacji i kulturze japońskiej, [w:] Wartości Wschodu i wartości Zachodu: spotkanie cywilizacji, red. J. Danecki, A. Flis, Kraków 2005
 • J.W. Hall, Japonia od cza-sów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979
 • A. Iskenderow, Toyotomi Hideyoshi, Warszawa 1991
 • R. Menegazzo, Japonia. Leksykon cywilizacji, Warszawa 2008
 • Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2003
 • A. Kość, Państwo, prawo i religia w Japonii, „Teka Komisji Prawniczej O.L. PAN” 2011, t. 4
 • M. Naokazu, What is Shinto?, „Contemporary Religion in Japan” 1966, vol. 7, nr 1
 • A. Kość, Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej, Lublin 2001
 • W. Kotański, Dziedzictwo japońskich bogów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995
 • W. Kotański, W kręgu shintoizmu. Przeszłość i jej tajemnice, t. 1, Warszawa 1995
 • V. Hilska, Dzieje i kultura narodu japońskiego. Krótki zarys, Warszawa 1957
 • R. Benedict, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa 1999
 • S. Arutjunow, G. Swietłow, Starzy i nowi bogowie Japonii, Warszawa 1973
 • J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984
 • M. Kanert, Buddyzm japoński. Jego polityczne i społeczne implikacje w okresie 538-645, Warszawa 2005
 • D.T. Suzuki, Zen i kultura japońska, Kraków 2009
 • J. Hays, Buddhism in Japan: history, militant Buddhism, modernization, www.factsanddetails.com/japan [15.05.2014]
 • A. Gordon, Nowożytna historia Japonii. Od czasów Tokugawa do współczesności, Warszawa 2010
 • Encyklopǽdia Britannica, Tokugawa period, www.britannica.com [2.12.2013]
 • R. Bellah, Tokugawa religion. The cultural roots of modern Japan, Nowy Jork 1985
 • Y. Tazawa, Historia kultury japońskiej w zarysie, Tokio 1987
 • X. Yao, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków 2009
 • M. Sławiński, Tradycja w krajach Orientu, Warszawa 1993
 • I. Hori, Folk religion in Japan, Chicago-London 1974
 • A. Patrzałek, Prawo japońskie, [w:] Główne kultury prawne współczesnego świata, red. R. Tokarczyk, Warszawa 1995
 • H.N. McFarland, The New Religion in Japan, „Contemporary Religion in Japan” 1960, vol. 1
 • P.B. Clarke, Japanese new religion in global perspective, Londyn 2000
 • Ch.H. Hambrick, Tradition and modernity in the new religious movements of Japan, „Japanese Journal of Religous Studies” 1974, vol . 2-3, nr 1
 • Ch. Takeda, School education and religion in Japan, „Contemporary Religions in Japan” 1968, vol. 9, nr 3
 • T. Suzuki, T. Karaś, Prawo japońskie, Warszawa 2008
 • Definition: Arahitogami, www.encyclo.co.uk [12.12.2013]
 • M. Maekawa, The politics and culture of contemporary religion in Japan, „Nanzan Bulletin” 2002, nr 26
 • P. Verley, Kultura japońska, Kraków 2006
 • Y. Zhong, Freedom, Religion and the Making of the Modern State in Japan, 1868-1889, „Asian Studies Review” 2014, vol. 38, nr 1
 • W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011
 • K.M. Abe, Separation of Church and State in Japan: What Happened to the Conservative Supreme Court?, „St. John’s Law Review” 2011, vol. 85, nr 2
 • D.M. O’Brien, Y. Ohkoshi, To Dream of Dreams: Religious Freedom and Constitutional Politics in Postwar Japan, [Honolulu] 1996
 • D.A. Metraux, Religion, Politics and Constitutional Reform in Japan: How the Sôka Gakkai and Kômeitô Have Thwarted Conservative Attempts to Revise the 1947 Constitution, „Southeast Review of Asian Studies” 2007, vol. 29
 • K. Boyle, J. Sheen, Freedom of religion and belief- a world report, Londyn 1997
 • K. Ishii, Religious Corporations Law, Encyclopedia of Shinto, www.eos.kokugakuin.ac.jp [18.12.2013]
 • H. Joas, K. Wiegandt, Securalization and The World Religion, Liverpool 2009
 • B. Dorman, SCAP’s Scapegoat? The authorities, new religions, and a postwar taboo, „Japanese Journal of Religous Studies” 2004, vol. 1, nr 31
 • A.B. von Winkle, Separation of religion and state in Japan: a pragmatic interpretation of articles 20and 89 of the japanese constitution, „Pacific Rim Law and Policy Journal” 2012, vol. 21, nr 2
 • N. Ashibe, Shukyô, Jinken, Kenpôgaku, Religion, Human rights, the study of the Constitution, Tokio 1999
 • K. Yamagishi, Freedom of Religion, Religious Political Participation, and Separation of Religion and State: Legal Considerations from Japan, „Brigham Young University Law Review” 2008, nr 3
 • O. Michiaki, Soka Gakkai as a challenge to japanese society and politics, „Politics and Religion” 2010, z. 10, nr 1
 • M.R. Mullins, Church and State in Japan: The Case of the Yasukuni Shrine, www .religiondispatches.org [25.05.2014]
 • N. Markovitz, Japan’s Constitution and the Separation of Church and State, www.politicalaffairs.net [25.05.2014]
 • N. Inoue, Possibility of education about religious culture in public school, „Politics and Religion” 2007, vol. 1, nr 2
 • H.N. McFarland, Religion in Contemporary Japanese Society, Asia Society’s Video Letter from Japan: Choices for Men Approaching Sixty, 1991
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b2e911a-9bca-43c2-b518-a90dd560dc91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.