PL EN


Journal
2020 | 10 | 150-161
Article title

Hipotetyczne odczucia czytelnika wobec warstwy wizualnej wydania i ekspozycji świata przedstawionego w powieści dla młodzieży Dolina światła Aleksandra Minkowskiego

Content
Title variants
EN
Reader’s Hypothetical Feelings Towards the Visual Layer of the Edition and Exposure of the World Presented in the Novel for Teenagers: Aleksander Minkowski Valley of Light
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article initially discusses the potential reception of the cover of the first edition of the novel by Aleksander Minkowski entitled Valley of Light. Next, the article passes to the strategy contained in the novel’s exposure: focalization, narrative style and relations of the protagonist with other characters, as well as sources of potential conflict constructing the story, are analyzed. In these analyzes, the model reader of this youth novel is taken into account, as well as the emotions that individual stylistic holds and great narrative figures can evoke. In this perspective, the concepts of Gaston Bachelard, Roland Barthes and Rita Felski are used, among others.
Journal
Year
Issue
10
Pages
150-161
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Arystoteles 1983. Poetyka. Tłum. H. Podbielski. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Bachelard, G. 1975. Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Barthes, R. 1999a. S/Z. Tłum. M. P. Markowski, M. Gołębiewska. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Barthes, R. 1999b. Śmierć autora. Tłum. M.P. Markowski. – Teksty Drugie, 1/2, 247–251.
 • Błocian, I., Morawska, K., Ples-Bęben, M. 2018. Gaston Bachelard i filozofie obrazu. Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bourdieu, P. 2007. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Tłum. A. Zawadzki. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Culler, J. 1980. Presupozycje i intertekstualność. Tłum. K. Rosner. – Pamiętnik Literacki, 71/3, 297–312.
 • Felski, R. 2016. Literatura w użyciu. Tłum. Zespół. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie studia Polonistyczne”.
 • Kamińska, A. 2003. Gaston Bachelard: rzeczywistość wyobraźni. Lublin–Bensheim: .
 • Kopaliński, W. 1990. Słownik symboli. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
 • Minkowski, A. 1985. Dolina światła. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Propp, W. 1968. Morfologia bajki. Tłum. i oprac. S. Balbus. – Pamiętnik Literacki, 59/4, 203–242.
 • Rembowska-Płuciennik, M. 2012. Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
 • Skrobiszewska, H. 1993. Literatura dla dzieci i młodzieży. – Brodzka, A. (red.), Puchalska, M. (red.), Semczuk, M. (red.) i in. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Szydłowska, A. 2018. Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b306068-2173-47c0-bec9-2da1d8c1daab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.