PL EN


2013 | 2 | 5 | 173184
Article title

Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The analysis of the diversity of financing the long term-care within the health insurance fund in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia istotę i zróżnicowanie finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w Polsce wraz ze szczegółową analizą finansowania na podstawie kontraktów z NFZ w województwach północno-zachodniej Polski. Struktura systemu finansowania opieki długoterminowej oraz struktura terytorialna województw determinują wysokość i poziom finansowania świadczeń w ramach NFZ. Szczególnie duży wpływ na wydatki na usługi opiekuńcze mają struktura demograficzna mieszkańców województw oraz polityka oddziałów regionalnych NFZ.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
173184
Physical description
Contributors
author
  • Mgr, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71–101 Szczecin, tel. +48 91 444 20 01, amitek@wneiz.pl
References
  • 1. Informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia, https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx, dostęp dnia 10.02.2013.
  • 2. Kozierkiewicz A., Szczerbińska K. (2007), Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Kraków.
  • 3. Serwis informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52, dostęp dnia 23.02.2013.
  • 4. Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiad-czenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/art,5451,zasilek-pieleg-nacyjny.html, dostęp dnia 23.02.2013.
  • 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.
  • 6. Więckowska B. (2010), Description of Long-term Care: Provision and Financing, „World Bank Report Long-Term Care and Ageing. Case Studies – Bulgaria, Croatia, Latvia and Poland”.
  • 7. Zarządzenie nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b31855b-4c24-4c7f-9bf3-ddf79c5b9cce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.