PL EN


2020 | 1 | 254-267
Article title

School Skills of Digital Natives in the Context of Functional Illiteracy

Content
Title variants
PL
Umiejętności szkolne cyfrowych tubylców w kontekście analfabetyzmu funkcjonalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Contemporary discussion on health, and intellectual and social condition of the human in the 21st century, often concerns the issues of using, or even abusing, modern technologies. The authors of the article refer to the concept of illiteracy, and describe its current contexts. The authors’ own research results picture the present-day linguistic competence of primary school students. Lichtańska and Cygan attempt to present characteristics of the current stage of linguistic evolution, which – in the light of experts’ opinions – is reflecting cultural changes.
Year
Issue
1
Pages
254-267
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Białecki I. (1996a). Analfabetyzm funkcjonalny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7, 2–5.
 • Białecki I. (1996b). Analfabetyzm funkcjonalny. Res Publica Nowa, 6, 68–69.
 • Cieszyńska-Rożek J. (2013). Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Metody Krakowskiej.
 • Cygan B. (2011). Doświadczanie świata przez dziecko sposobem wspierania jego rozwoju. In: J. Bałachowicz, Z. Zbróg (eds.), Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, (pp. 137–144). Kraków: LIBRON.
 • Desmurget M. (2012). Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Dunaj B. (2003). Popularny słownik języka polskiego. Gdańsk: Wilga.
 • Furmanek W. (2017). Analfabetyzm funkcjonalny czasu transformacji cywilizacji. Edukacja–Technika–Informatyka, 1(19) 17–24.
 • Grotllüschen A., Riekmann W. (eds.) (2012). Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo. – Level – One Studie. Münster: Waxmann.
 • Howard U. (2007). Wissenschaftliche Forschung zur Alphabetisierung und Grundbildung. In: F. Knabe (ed.), Wissenschaft und Praxis in der Alphabetisierung und Grundbildung. Münster: Waxmann.
 • Huk T. (2015). Cyfrowa ewolucja pisania i odczytywania informacji. In: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (eds.), Człowiek – Media – Edukacja. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Hockley N. (2011). The digital generation. ELT Journal, 65(3), 322–325.
 • Iwaniuk P., Internet zmienił twój mózg. Accessed 2 Jun 2019. Site wwww.antyweb.pl
 • Jeantheau J.-P. (2007). Low levels of literacy in France. First results from iQv survey 2004/05 – focus on the ANLCi module. In: F. Knabe (ed.), Wissenschaft und Praxis der Alphabetisierung und Grundbildung. Münster: Waxmann.
 • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Patzlaff R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9.
 • Przybylska E. (2014). Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości. Przegląd Pedagogiczny, 2, 28–39.
 • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Skudrzyk A. (2004). Analfabetyzmy współczesne. Katowice: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.
 • Skudrzyk A. (2005). Czy zmierzch kultury pisma?. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Skwarek J. (2015). Analfabetyzm funkcjonalny jako jeden z czynników wykluczenia społecznego. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Skwarek J. (2013). Analfabetyzm dorosłych jako jeden z czynników wykluczenia społecznego. Almanach Pedagogiczny, 2. 160–171.
 • Spitzer M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Thomas D., Brown J. (2011). A New Culture of Learning. Cultivating the Imagination for a Word of Conastant Change. Charleston: Create Space. UNESCO institute for Lifelong Learning (2013). The second Global Report on Adult Learning and Education. Rethinking Literacy. Hamburg.
 • Żylińska M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. (2019). Geneva: World Health Organization. www.encyklopedia.pwn.pl, entry: analfabetyzm. Accessed 9 Jan 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b31abfe-7f65-4457-8d26-83caef10cd84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.