PL EN


2015 | 18 | 3(39) | 103-105
Article title

Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium — część XVIII (październik 2014 — czerwiec 2015)

Authors
Content
Title variants
EN
Proceedings of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences Chronicle, Section XVIII (October 2014 — June 2015)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We wzmiankowanym okresie odbyło się 10 posiedzeń z udziałem 140 osób. 10 referatów wygłosiło: 3 pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2 pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1 pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, 1 pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1 pracownik Instytutu Historii PAN w Krakowie, 1 pracownik Politechniki Opolskiej, 1 pracownik Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. W otwartych zebraniach naukowych uczestniczyli pracownicy Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Śląskiego w Katowicach, Pedagogicznego w Krakowie, Instytutu Historii PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Opolskiej, Towarzystwa Naukowego Płockiego
EN
Proceedings of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences Chronicle, Section XVIII (October 2014 — June 2015)
Keywords
PL
kronika  
Year
Volume
18
Issue
Pages
103-105
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
  • Gierula M., Jachimowski M. (red.): Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. Sosnowiec 2014, 134 s.
  • Goban-Klas T. (red.): Komunikowanie w ochronie zdrowia — interpersonalne, organizacyjne i medialne. Warszawa 2014, 266 s.
  • Kalczyńska M., Karczewski L. (red): Organizacja, kultura, komunikacja. Opole 2013, 145 s. — (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, 1429–6063; z. 372)
  • Toczek A.: Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1880–1918). Kraków 2013, 464 s. — (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239–6025; nr 638)
  • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Snopek J., Furman W.: Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa 2014, 165 s.
  • Kuca P., Furman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.): Dzienniki regionalne w Polsce: stan na koniec grudnia 2013 roku. Rzeszów 2014, 256 s.
  • Wolny-Zmorzyński K. [i in.] (red.): Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych. Warszawa, cop. 2013, 221 s. — (Akademickie Warsztaty Dziennikarskie)
  • Wolny-Zmorzyński K. [i in.] (red.): Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie. Warszawa, cop. 2013, 312 s. — (Akademickie Warsztaty Dziennikarskie)
  • Woźniakowski K., Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939–1945 Studia i szkice zebrane, Opole 2014, 598 s.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b3bcf9e-ee56-4e07-a4eb-6802c8c8db7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.