PL EN


Journal
2017 | 46 | 305-319
Article title

Dotykowa percepcja płaskorzeźby. Audiodeskrypcja jako środek udostępniania sztuki niewidomym. Studium przypadku

Content
Title variants
EN
Tactile Perception of a Bas-relief. Audio Description as a Means to Make Art Available to the Blind. A Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu była próba odpowiedzi na pytanie: czy poznanie tekstowej informacji kontekstowej (audiodeskrypcji) na temat badanego dzieła sztuki i jego autora ma wpływ na kształtowanie poziomu rozpoznawalności i zakres rozumienia oglądanego dzieła? Czyli szukanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób informacja o obrazie lub jej brak wpływają na percepcję i wartościowanie estetyczne obrazu? Artykuł podejmuje problem kompetencji estetycznej w świadomości osoby całkowicie niewidomej od urodzenia. Przedmiotem analizy jest zagadnienie percepcji dzieła sztuki w odbiorze dotykowym, a materiałem badawczym – płaskorzeźba (kopia obrazu Józefa Chełmońskiego Bociany).
EN
This article aims at answering the question whether a contextual information in form of audio description, providing details of a given piece of art and its author, has an influence upon the level of recognisability and understanding of the studied piece. In other words, how the information about a piece of art (or its lack) influences perception and aesthetic evaluation of an art piece. The article discusses a problem of aesthetic competence in the mind of a person blind from birth. The focus of the research concerns perception of an art piece on base of a tactile study of a bas-relief (a copy of Józef Chełmoński’s painting Storks).
Journal
Year
Volume
46
Pages
305-319
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego
References
 • Adamowicz-Grzyb G., 2016, Tłumaczenia filmowe w praktyce, s. 160. Chojecka A., Magner M., Szwedowska E., s. Więckowska E. FSK, 2008, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, Laski, s 75–80.
 • Czerwińska K.,2008, Rysunek wypukły jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języków obcych – doniesienia z badań [w:] Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących, red. K. Czerwińska, Warszawa 2008, s. 36–41.
 • D’Angiulli A., Maggi S., 2003, Development of drawing abilities in a distinct population: Depiction of perceptual principles by three children with congenital total blindness. “International Journal of Behavioral Development”, 27, 193–200.
 • Francuz, P., 2013, Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin.
 • Grabias S., 2013, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Hohensee-Ciszewska H., 1976, Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa.
 • Kennedy, J.M., 1993, Drawing and the blind: Pictures to touch. New Haven.
 • Kennedy, J. M., Juricevic, I., 2003, Haptics and projection: Drawings by Tracy, a blind adult, „Perception”, 32, s. 1059–1071.
 • Kennedy, J. M., Juricevic, I., 2006, Blind man draws using diminution in three dimensions, „Psychonomic Bulletin & Review”, 13, s. 506–509.
 • Kirby M., D’Angiulli A., 2011, From inclusion to creativity through haptic drawing: Unleashing the “untouched” in educational contexts. „The Open Education Journal”, 4 (Suppl 1), 67–79.
 • Marek B., 2000, Does a stone look the way it feels? Introducing tactile graphics, spatial relations and visual concepts to congenitally blind children, [w:] Paper presented at the European ICEVI Conference, Cracow 9–13 July.
 • Niestorowicz E., 2007, Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych, Lublin.
 • Niestorowicz E., 2012, Komunikat wizualny w twórczości osób głuchoniewidomych, [w:] Komunikacja wizualna, red. P. Francuz, Warszawa, 269–297.
 • Niestorowicz E., 2014, Ilustracja przestrzenna dla osób z dysfunkcją wzroku, [w:] Interpretacje i inspiracje dla edukacji artystycznej, red. A. Mazur, R. Tarasiuk, Lublin.
 • Pielecki A., Skrzetuska E., 1991, Nauczanie niedowidzących w klasach 4–8, Warszawa.
 • Piskorska, A., Krzeszowski, T., Marek, B., 2008, Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli, Warszawa.
 • Szubielska, M., Niestorowicz, E., 2013, Twórczość plastyczna jako forma wspierania rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomych, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, red. A. Sobczak, Łódź, s. 89–104.
 • Sękowska Z., 1982, Pedagogika specjalna – zarys, Warszawa.
 • Sękowska Z., 1981, Tyflopedagogika, Warszawa, s. 79.
 • Więckowska E., 2008, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, Laski, s. 75–81.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b3e17a4-1d53-4e89-b332-eea40c2c250a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.