PL EN


2012 | 1 | 1 | 74-84
Article title

Polityka kontroli koncentracji w Polsce – stan obecny i możliwe zmiany

Content
Title variants
EN
Polish merger control policy – current state of play and possible changes
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera ocenę praktycznej implementacji zmian w zakresie polityki kontroli koncentracji deklarowanych w czasie praz nad ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w 2007 r. Ich celem było zredukowanie ilości spraw koncentracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i umożliwienie mu skupienia się wyłącznie na koncentracjach mających znaczący wpływ na konkurencję. Autor podejmuje próbę analizy prawnych i organizacyjnych przyczyn powodujących wzrost ilości postępowań koncentracyjnych, wbrew zamierzeniom legislatora. Ocenia także, jak zwiększona ilość postępowań koncentracyjnych wpływa na jakość postępowań i decyzji koncentracyjnych. Artykuł odwołuje się także do możliwej przyszłej reformy w zakresie polityki i procedury kontroli koncentracji sygnalizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
EN
The article assesses the practical implementation of a number of policy changes declared during the formulation of the Act on Competition and Consumer Protection 2007 with respect to the control of concentrations. The focus of these changes was to reduce the number of merger proceedings conducted by the Polish competition authority allowing it to focus on transitions with a signifi cant impact on competition only. The author analyzes the legal and organizational reasons causing an actual rise in Polish merger proceedings – a trend which is in fact contrary to the intentions of the legislator. Assessed is also how the increased number of merger proceedings affects the quality of the proceedings themselves as well as the quality of the resulting decisions. The article refers also to the currently envisaged reform of Polish policy and procedure on the control of concentration as signaled by the competition authority.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
74-84
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
References
  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Gronowski S., Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1994
  • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Wróbel A., Jaśkowska M., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 00 Nr 98, poz. 1071), LEX 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b3fba6f-19c4-4b87-b1ab-a9bdddaefb6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.