PL EN


2018 | Tom 3 Nr XXIII | 89-98
Article title

Życie człowieka w semiotyce koloru na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego (część I)

Authors
Content
Title variants
EN
Human life in colour semiotics exemplified by Polish and Russian language (Part I)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the contemporary linguistic research, the colour system occupies a special position. Today’s culture space is supersaturated with colours, which are important semiotic components of human functioning and their relationships with other people. This paper attempts to describe colour semiotics from the point of view of the human’s development period. The author tries to find an answer to the question whether colours can also determine the age frame of a person. First, the relationship between colours and time is analysed. The suggested description of the stages of life through the colour spectrum shall allow answering the question how the respective stages of human life are determined by the colours assigned to them by the culture.
Keywords
Year
Pages
89-98
Physical description
Dates
published
2018-09-30
Contributors
References
  • Bjelajeva Ina. 2005. Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Hartman Taylor. 1999. Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach. Warszawa: Wydawnictwo Amber.
  • Jopkiewicz Andrzej. 2001. Okresy rozwoju osobniczego a cykl rozwoju i regresu. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” nr 8: 11–23.
  • Komorowska Ewa. 2010. Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Kulʹpina Valentina Grigorʹevna. 2001. Lingvistika cveta. Terminy cveta v polʹskomi russkom âzykah. Moskva: Izd-vo Moskovskij licej [Кульпина Валентина Григорьевна. 2001. Лингвистика цвета. Термины цвета в польском и русском языках. Москва: Изд-во Московский лицей].
  • Kustova Galina, Rachilina Ekaterina. 2003. O nazwach barw зелёный i жёлтый w języku rosyjskim. W: Studia z semantyki porównawczej, nazwy braw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. II. Red. Grzegorczykowa R., Waszakowa K. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 23–36.
  • Narloch Andrzej. 2006. Prefiksalʹnye prilagatelʹnye cveta v sovremennoj russkoj presse. „Studia Rossica Posnaniensia” vol. XXXIII: 77–83 [Narloch Аndrzej. 2006. Префиксальные прилагательные цвета в современной русской прессе. „Studia Rossica Posnaniensia” vol. XXXIII: 77–83].
  • Narloch Andrzej. 2013. Cvetooboznačeniâ v russkom i polʹskom âzykah. Strukturno-semantičeskij terminologičeskij i kognitivnyj aspekty. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [Narloch Andrzej. 2013. Цветообозначения в русском и польском языках. Структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza].
  • Sorokin Ûrij Aleksandrovič, Markovina Irina Ûrʹevna, Krûkov Anatolij Nikolaevič i dr. 1998. Ètnopsiholingvistika. Moskva: Nauka [Сорокин Юрий Александрович, Марковина Ирина Юрьевна, Крюков Анатолий Николаевич и др. 1998. Этнопсихолингвистика. Москва: Наука]. Woszczek Marek. 2012. Filozoficzny problem czasu i przestrzeni u Leibniza. „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” nr 1: 106–110. Zych Anna. 1999. Struktura i semantyka polskich i rosyjskich gniazd słowotwórczych z przymiotnikami wyjściowymi nazywającymi barwę. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b48fbe2-75f0-4ad1-ab2d-be5c2b14af0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.