PL EN


2013 | 129 | 257-264
Article title

Etyczne aspekty rynku pracy w Polsce

Content
Title variants
EN
Ethical Aspects of Labour Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The labour market in Poland is changing unceasingly. Changes concern: the attitude towards employment, concluding agreements, discharging and the role of state in the labour market policy field. The aim of this article is the presentation and the attempt of ethical evaluation of the state and enterprises action on the labour market, particularly in the flexicurity and WLB context. This article includes: presentation of the general situation on the Polish labour market, the ethical attitude to this market, presentation of state and enterprises actions in the flexicurity and WLB field.
Year
Volume
129
Pages
257-264
Physical description
Contributors
References
 • Diagnoza społeczna 2011. Jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 132-135.
 • R. Holme, P. Watts: Corporate social responsibility: making good business sense. World Business Council for Sustainable Development, Geneva 2000, s. 9. Za: M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 20.
 • B. Rok: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 18.
 • L.K. Gilejko, J. Czarzasty: Kryzys i zatrudnienie - przykłady europejskie. "Polityka Społeczna" 2011, nr 4, s. 38.
 • M. Szylko-Skoczny: Zmiana podejścia do polityki rynku pracy w RFN - reformy Hartza. W: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie. Red. L.K. Gilejko, B. Błaszczyk. Pułtusk 2008, s. 57-76.
 • I. Jaroszewska-Ignatowska, G. Spytek-Bandurska: Ustawa antykryzysowa - poradnik dla pracodawców. Warszawa 2010.
 • E. Kryńska, E. Kwiatkowski: Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. "Polityka Społeczna" 2010, nr 5-6, s. 5.
 • T. Wilthagen, F. Tros: The Concept of "flexicurity": a new approach to regulating employment and labour markets. "Transfer" 2004, Vol. 10, No. 2, s. 170.
 • G. Spytek-Bandurska: Ocena wykonania ustawy antykryzysowej. "Polityka Społeczna" 2012, nr 1, s. 3.
 • D. Clutterbuck: Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, za: A. Smoder: Elastyczne formy pracy jako instrument Work-Life Balance. "Polityka Społeczna" 2012, nr 1, s. 14.
 • S. Borkowska: Programy praca - życie. Czy to się opłaca organizacjom? "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 2, s. 13.
 • Programy praca - życie a efektywność firm. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2003, s. 16.
 • J. Wratny: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. W: K.W. Frieske: Deregulacja polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2003, s. 116.
 • E. Dubikowska, K. Witkowska-Pertkiewicz: Alternatywa dla etatu. "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 4, s. 99.
 • A. Baranowska, P. Lewandowski: Adaptacyjność do zmian gospodarczych. W: Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Red. M. Bukowski. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 59.
 • M. Derlacz-Wawrowska: Underemployment - ekonomiczne i społeczne konsekwencje zjawiska. "Polityka Społeczna" 2012, nr 2, s. 41-42.
 • U. Brońska-Matula: Umowa o dzieło jako podstawa zatrudnienia. "Polityka Społeczna" 2011, nr 10, s. 12-15.
 • A. Smoder: Elastyczność czasu pracy w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. "Polityka Społeczna" 2011, nr 9, s. 36-38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b4ea639-9431-4cbe-b201-3d56254711e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.