PL EN


2017 | 4(20) | 217-228
Article title

Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. IV SA/Po 495/16)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Some remarks pertaining to the decision of the Regional Administrative Court in Poznań dated 4 November 2016 (file IV SA/Po 495/16)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
217-228
Physical description
Contributors
author
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
References
 • Bartosiewicz A., Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r. sygn. FPS 10/00, OSP 2002, nr 12.
 • Dawidowicz W., Model postępowania w sprawie administracyjnej i obowiązywanie decyzji wydanej w sprawie, „Państwo i Prawo” 1993, z. 11–12.
 • Gronkiewicz A., Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1996.
 • Klonowski K., Komentarz do art. 110 k.p.a., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015.
 • Kmieciak Z., Instancja i tryb postępowania administracyjnego a prawo strony do żądania jego umorzenia, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 5.
 • Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004.
 • Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.
 • Pokrzywnicki J., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1948.
 • Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Skoczylas A., Swora M., Organizacje społeczne (pozarządowe) w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2006, nr 3(4).
 • Suwaj R., Praktyczne aspekty udziału organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2.
 • Woś T., Glosa do wyroku SN z dnia 3 czerwca 1993 r., III ARN 27/93, OSP 1993, z. 3, poz. 116.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 31 k.p.a., w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego, Zakamycze 2005.
Notes
PL
III. Z orzecznictwa
EN
III. Judicial decisions and case reports
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b5a9ec3-43b1-4703-ab38-8334afedf4fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.