PL EN


2011 | 24 |
Article title

Model przywództwa pseudocharyzmatycznego wyborach parlamentarnych 2007 roku

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
PSEUDO-CHARISMATIC MODEL OF LEADERSHIP IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS 2007
Languages of publication
Abstracts
EN
Reflections on policy theatricalize inevitably lead to the demarcation of the boundary between politics and acting. Contemporary problems facing observers of political life to answer the question: what is still acting, and what the real mission and action for the public good, according to a specific hierarchy of values and ideas? The development includes two party leaders: Donald Tusk and Jaroslaw Kaczynski. The rivalry between them is mainly dominated electoral competition in 2007, giving the first time in history such a strong factor in parliamentary elections personnel.
PL
Współczesny problem, przed którym stoją badacze życia politycznego, to odpowiedź na pytanie: co jest jeszcze aktorstwem, a co rzeczywistym posłannictwem i działaniem dla dobra ogó- łu, według określonej hierarchii wartości oraz idei? Już starożytni sofiści akcentowali sztukę retoryki w wystąpieniach publicznych, a zatem polityka rozumiana jako działalność publiczna od dawna zawiera w sobie ten immanentny pierwiastek gry aktorskiej. Aby jednak nie popaść w pułapki semantyczne, warto mieć na względzie, że zarówno jedna jak i druga forma nie może w pełni zdominować przestrzeni publicznej. W pracy badacza pożądane jest więc odgraniczenie i zachowanie umiaru pomiędzy grą maski, pozorów a sztuką polityki.
Contributors
author
References
 • Boski P., O dwóch wymiarach lewicy – prawicy na scenie politycznej i wartościach politycznych polskich wyborów, w: J. Reykowski, (red.), Wartości i podstawy społeczne a przemiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, Warszawa 1993.
 • Chałubiński M., Czy to koniec „IV RP”? – przyczynek do socjologicznej analizy wyników wyborów parlamentarnych w roku 2007 i ich konsekwencji, w: D. Waniek (red.), Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”, Warszawa 2009.
 • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
 • Deborda G., Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
 • Gardziel T., Gawroński S., Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza, Rzeszów 2008.
 • Godlewski T., Meandry politycznego samookreślenia społeczeństwa polskiego, w: J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2007.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
 • Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 • Janik-Wiszniowska M., Promocja i reklama polityczna, w: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.),Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002.
 • Jeziński M.: Marketing polityczny a procesy akulturacyjne, Toruń 2004.
 • Kanabaj M., Ewolucja metod i narzędzi kampanii negatywnej w latach 2005–2007, „Athenaeum” 2008, vol. 19.
 • Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.
 • Knyżewski K., Partie i system partyjny w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1998.
 • Majcher A., Dyskredytacja przeciwnika w kampaniach wyborczych na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2005, „Problemy Społeczne i Ekonomiczne” 2006, vol. 3.
 • Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii wyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 2008.
 • Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Warszawa 1997.
 • Wiatr J., Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa 2006.
 • Woźniak A., Środki agresywnej dyskredytacji osobistej w prezydenckiej kampanii wyborczej 2000 roku, w: E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, „Studia Politologiczne” 2002, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b5c8afd-b806-4afc-90a3-87f55cb38599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.