PL EN


2019 | 7 | 195-210
Article title

Evolution of the phenomenon of war

Authors
Content
Title variants
PL
Ewolucja fenomenu wojny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyze the evolution of wars over the centuries and the reasons for their occurrence. The author raises issues forming the basis of thinking about armed conflicts from the perspective of researchers, state governments, the world of business and ordinary citizens. A number of selected concepts of warfare by the most important authors of various eras were presented. Investigation of factors having influence on armed conflicts also contributed to the attempt to determine the impact of such factors as technological progress, geographical, political, social and other conditions, causing or reducing the likelihood of war. In addition, four schools of warfare were presented regarding the sources of advantage between the parties of the conflict. An analysis of a number of cases, examples and views allowed specifying the author’s own view, leaning towards a rationalistic theorem, propagated inter alia by JD Fearon. According to him, armed conflicts mainly break out when they are profitable or more favorable than other, peaceful alternatives. An important difference between the “old” and “new” wars is primarily the asymmetry of conflicts resulting not only from the technological, economic or social disproportion, but rather the possibility of remote impact, as some world powers do. This allows for a cheaper war with a limited use of military force.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie ewolucji wojen na przestrzeni wieków oraz przyczyn ich występowania. Autorka porusza kwestie stanowiące podstawę myślenia o konfliktach zbrojnych zarówno z perspektywy badaczy, rządów państwowych, świata biznesu, jak i obywateli. Wymieniono szereg wybranych koncepcji dotyczących wojowania, prezentowanych przez najważniejszych autorów różnych epok. Ustalenie pobudek skłaniających do rozpętania wojny przyczyniło się także do próby ustalenia wpływu czynników, takich jak postęp technologiczny, uwarunkowania geograficzne, polityczne, społeczne i inne, sprzyjających bądź też zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wojny. Odwołano się ponadto do czterech szkół traktujących o źródłach przewagi między stronami konfliktu. Analiza szeregu przypadków, przykładów i poglądów pozwoliła wykrystalizować pogląd własny autorki skłaniający się ku twierdzeniu racjonalistycznemu, propagowanemu między innymi przez J. D. Fearona. Zgodnie z nim, konflikty zbrojne wybuchają głównie wtedy, gdy są opłacalne bądź bardziej korzystne niż rozwiązania alternatywne. Istotną różnicą między wojnami „starymi” i „nowymi” jest przede wszystkim asymetria konfliktów, wynikająca nie tylko z dysproporcji technologicznej, ekonomicznej czy społecznej, ale raczej możliwości oddziaływania zdalnego, jak robią to niektóre mocarstwa światowe. Pozwala to bowiem na prowadzenie taniej wojny przy jednoczesnym nikłym zużyciu siły militarnej.
Year
Issue
7
Pages
195-210
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b664004-b599-4878-9535-314a57a67e5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.