PL EN


2014 | 4 | 3-10
Article title

Tlenek azotu – podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące roli tej cząsteczki w regulacji wzrostu i rozwoju roślin

Selected contents from this journal
Title variants
Nitric oxide – fundamental questions and answers on the role of the molecule in the regulation of growth and development of plants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tlenek azotu (NO) to bezwonny i bezbarwny gaz powstający jako produkt industrialnej działalności człowieka. W przeszłości, postrzegany był przede wszystkim jako związek toksyczny. Od lat 80. XX wieku datuje się jednak „triumfalny pochód” NO jako cząsteczki sygnałowej, pełniącej bardzo ważne, regulatorowe funkcje w organizmie zwierząt i roślin. Mimo szeroko zakrojonych badań, prowadzonych w ostatnich trzech dekadach, poświęconych roli i metabolizmowi NO w komórkach organizmów fotosyntetyzujących nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Dotyczą one głównie regulacji stężenia NO w komórkach, szlaków biosyntezy i transdukcji sygnału oraz współdziałania NO z innymi cząsteczkami sygnałowymi, klasycznymi hormonami lub regulatorami wzrostu. Praca stanowi krótki przegląd najnowszej wiedzy na temat funkcji jaką pełni NO w roślinach, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej cząsteczki w regulacji wzrostu korzenia.
EN
Nitric oxide (NO) is a small gaseous molecule, occurring in the atmosphere as a product of human industrial activity. In the past, NO was considered mainly as a toxin. In last century there is an increasing amount of data pointing on regulatory role of NO in physiological processes occurring in animals and plants. Although, investigations on NO action in plant cells are carried on in many laboratories all over the world, there are still basic questions to be answered referring to: intracellular NO biosynthesis, perception and signal transduction. Interaction of NO with classical phytohormones and plant growth regulators are of main interest of plant physiologists. The paper presents recent news on NO metabolism in plants, and summarizes the role of NO as a signaling molecule involved in regulation of root growth.
Year
Issue
4
Pages
3-10
Physical description
Dates
published
2014-12-17
Contributors
  • Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b6934d7-2120-4dc8-b5a5-db1688ff4370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.