PL EN


2014 | 187 | 220-228
Article title

Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym

Content
Title variants
EN
Trends in Consumer Behavior as a Determinant of Innovation in Retail
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Retail trade innovations are connected witch such solutions, which trade enterprises prepare for the first time or these solutions which appear for the first time in retail trade. These solutions could be adopted from the other enterprise or from the different sectors. Innovation can occur in all types of the retail activity and can be considered both in its functional aspect and as a result of the changes. Besides such determinants like economy, social and technological factors, the most important are connected with consumers, especially with the trends in consumer behavior. The paper presents the most important trends and megatrends in consumer behaviour and the innovation solutions in retail trade connected with them. Selected results of field research conducted among consumers and retail expert are presented in the article, too.
Year
Volume
187
Pages
220-228
Physical description
Contributors
References
 • 10 Trends for 2011. JWT, New York, December 2010. Za: B. Mróz: Dziesięć nowych trendów konsumenckich w 2011 roku - perspektywa amerykańska. W: Red. A. Burlita. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Wiedzą nr 51, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011.
 • Białoń L.: Innowacje w handlu. W: Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności. Wydawnictwo UE, Poznań 2011.
 • Bylok F.: Model społeczeństwa konsumpcyjnego. W: Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej. Red. A. Pawłowska, M. Kempy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • Chwałek J.: Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1992.
 • Dupuis M., Berry J.B.: Innovation: Concepts et Mesure. "INSEE Division Commerce" 2007, Maj. Za: P. Kowalski: Innowacja marketingowa w handlu detalicznym - przegląd obszarów badań. W: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska. Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Euromonitor. Forty Key Trend for the Next Decade: 20 Key Globar and Consumer Trends 2005-2015. Za: J. Tkaczyk: Trendy konsumenckie i ich implikacje marke tingowe. "Handel Wewnętrzny", Konsumpcja i konsument - nowe trendy, maj-czerwiec 2012.
 • Fisk P.: Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Kowalski P.: Innowacja marketingowa w handlu detalicznym - przegląd obszarów badań. W: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. K. Mazurek- Łopacińska, M. Sobocińska. Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Kucharska B.: Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Wydawnictwo UE, Katowice 2014.
 • Mróz B.: Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Red. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 • Olejniczuk-Merta A., Szepieniec-Puchalska D.: Kontrowersje wokół konsumpcji. "Handel Wewnętrzny" Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja i marketing, styczeń-luty 2013.
 • Slywotzky A.J., Wise R., Weber K.: Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu. Helion, Gliwice 2006.
 • Szepieniec D.: Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji. "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 1.
 • Tkaczyk J.: Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe. "Handel Wewnętrzny", Konsumpcja i konsument - nowe trendy, maj-czerwiec 2012.
 • Trias de Bes F., Kotler Ph.: Innowacyjność. Przepis na sukces. Rebis, Poznań 2013.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b700f00-35c5-4007-9793-df50e88a41bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.