PL EN


2014 | 6/II | 137-154
Article title

PROGNOZA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Authors
Content
Title variants
EN
FORECASTING AS A TOOL FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC FUNDS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS
EN
The author presented the essence of the Multi Annual Financial Forecast. Furthermore, the varied aspects and concepts related to this issue were characterised. Based on specialist studies and personal experience, the author pointed to and described the prognostic methods recommended and applied in practice by the local government. The author conducted a study to assess the accuracy of financial projections based on the example of the Multi-Annual Financial Forecast of the City of Gdańsk for the years: 2011, 2012 and 2013.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor artykułu zaprezentował istotę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Scharakteryzował także różne aspekty i pojęcia powiązane z tym zagadnieniem. Na podstawie specjalistycznych opracowań oraz własnych doświadczeń zawodowych wskazał i opisał metody prognostyczne zalecane i stosowane w praktyce przez JST. Przeprowadził badania pozwalające na ocenę trafności opracowanych prognoz finansowych na przykładzie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańsk dla lat: 2011, 2012 oraz 2013.
Year
Issue
Pages
137-154
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od projektu do sprawozdania, red. dr hab. Salachna J. M., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 • Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Gajda J., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2001,
 • Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2003.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, red. Krajewski P. i in., Beck Info Biznes, Łódź 2010.
 • Wieloletnia prognoza finansowa jak instrument zarządzania finansami lokalnymi , red. Walczak P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje,15.html].
 • [http://www.gdansk.pl/download/2014_06/54308.pdf].
 • [http://www.gdansk.pl/download/2014_06/54309.pdf].
 • [http://www.gdansk.pl/download/2014_06/54310.pdf].
 • [http://www.gdansk.pl/kultura,15.html].
 • [http://www.prognostic.pl/wiki/-/wiki/Main/Wyg%C5%82adzanie+wyk%C5 %82adnicze#section-Wyg%C5%82adzanie+wyk%C5%82adnicze- Metoda+Holta-Wintersa].
 • [http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wielkich_liczb].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b78939f-f12d-4e18-9cbf-58a5881d5628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.