PL EN


2015 | 13 | 71-82
Article title

„Nie idziesz przez pustkę”. Fenomenologiczne doświadczenie świata w wierszach Czesława Sobkowiaka

Content
Title variants
EN
“You are not walking in the void”: a phenomenological perception of the world in the poems of Czesław Sobkowiak
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Summary One of the most recognizable poets of Lubusz Land, Czesław Sobkowiak, is possessed of remarkable sensitivity when it comes to perceptions of nature. His search for the essence and truth of existence places his work in the area of phenomenological influences. Since the poet’s focus is firmly on natural environment, that variety of phenomenology could be called as ecophenomenology. That sensitivity can be described by means of the following defining terms: the essence of the quotidian can be reached via illumination; change of perspective is a technique for achieving epiphany; one is included in the mystery of existence by light; reality is perceived in motion; the perspective from which to write is geocentric; and, humanity and nature are in a chiasmatic relation to each other.
Year
Issue
13
Pages
71-82
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2016-01-22
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Białoszewski M., I ogon łysieje jesieni. W: idem, Utwory zebrane, t. 5. Warszawa 1989
 • Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia. Kraków 1999
 • Depraz N., Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka, przeł. A. Czarnacka. Warszawa 2010
 • Husserl E., Idea fenomenologii, przeł. J. Sidorek. Warszawa 2008
 • Ingarden R., Wykład piąty. W: idem, Wstęp do fenomenologii Husserla. Warszawa 1974
 • Judycki S., Fenomenologia jako filozofia kategorialna i transcendentalna, www.kul. pl/files/108/Fenomenologia%20jako%20filozofia%20kategorialna%20i%20transcen-dentalna.pdf (dostęp: 11.02.2015)
 • Kurowicki J., Naczynia osobności. Zielona Góra 1998
 • Łukasiewicz J., Wstęp. W: C. Sobkowiak, Światło przed nocą. Zielona Góra 2014
 • Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji. Warszawa 2001
 • Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis
 • i in. Warszawa 1996
 • Mikołajczak M., Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej. Zielona Góra 2011
 • Rubacha A., David Abram: w krainie fenomenów. „Dzikie Życie” 2011, nr 7-8. pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2306,article,5347 (dostęp: 06.02.2015)
 • Seel M., Estetyka obecności fenomenalnej, tłum. K. Krzemieniowa. Kraków 2000
 • Kartofle. „Pro Libris” 2012, nr 4 (41), s. 51
 • Sobkowiak C., Bzy. „Pro Libris” 2012, nr 1 (38), s. 58
 • Sobkowiak C., Postać w bieli. Wrocław 1999
 • Sobkowiak C., Powieść ze snu. Zielona Góra 2012
 • Sobkowiak C., Rozmowa z Rimbaudem. Zielona Góra 2002
 • Sobkowiak C., Światło przed nocą. Zielona Góra 1999
 • Sobkowiak C., Światło przed nocą. Zielona Góra 2014
 • Sobkowiak C., Wybór wierszy. Kraków 1996
 • Waśkiewicz A.K., Ósma dekada. O świadomości poetyckiej „nowych roczników”. Wrocław 1982
 • Waśkiewicz A.K., Szkice z lat 1963-2012, oprac. i wyb. E. Kurzawa. Zielona Góra 2014
 • Westling L., Merleau-Ponty’s Ecophenomenology. W: Ecocritical Theory, red. A. Goodbody, K. Rigby. Charlottesville-London 2011
 • White K., Poeta kosmograf, wybór, oprac., przeł. K. Brakoniecki. Olsztyn 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b7f1f1d-5768-44a8-ac00-8264960b8341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.