PL EN


2017 | 2 (20) Oblicza kobiecości | 27-41
Article title

Równościowe upodmiotowienia i różnica płciowa. Jak poezją wyjść z podrzędności

Authors
Content
Title variants
EN
Equality of empowerment and gender difference. How poetry can help to overcome inferiority
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present recent fundamental changes in thinking about poetry. Authors of books published in the years 2010–2016 are much more aware of the political and social situation than those who were debuting right after the year 2000. They are also aware of the context of artistic creation and aesthetic criteria. They seek to redefine the production and distribution of poetic works and react (as their predecessors did) with resistance to social and political oppression.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Katowice, Polska, anna_kaluza@poczta.onet.pl
References
 • Bednarek J., 2015, Różnica płciowa jako pojęcie: Lucy Irigaray, w: tejże, Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?, Warszawa.
 • Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Biłos P., Warszawa.
 • Burek T., 2001, Duch odkurzacza, w: tegoż, Dziennik kwarantanny, Kraków.
 • Dąbrowski J., 2014, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka, Warszawa.
 • Duda M., 2016, Dogmat płci. Polska wojna z gender, Gdańsk.
 • Dymińska D., 2016, Danke, czyli nigdy więcej, Kraków.
 • Glosowitz M., Szopa K., 2016, Oddaj mi świat, oddaj nam przestrzeń [Czytanki dla Arachne/ Małe wygrane], w: Głuszak S., Gula B., Mueller J., red., Warkoczami. Antologia nowej poezji, Warszawa.
 • Janion M., 1996, Ifigenia w Polsce, w: tejże, Kobiety i duch inności, Warszawa.
 • Kałuża A., 2011, Sygnały z centrali – świat płci, w: tejże, Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki, Mikołów.
 • Kowalczyk I., 2002, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa.
 • Kozłowski M., 2016, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Warszawa.
 • Pietrek K., 2010, Język korzyści, Poznań.
 • Reilly M., red., 2015, Women Artist. The Linda Nochlin Reader, Londyn.
 • Sienkiewicz K., 2014, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Kraków–Warszawa.
 • Szcześniak M., 2015, Sztuka bez klasy? Uwagi o badaniu polskiej sztuki czasów transformacji, w: Banasiak J., red., Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej. I Seminarium Dłużewskie, Warszawa.
 • Świerkosz M., 2014, Genealogie kanoniczności, w: tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Warszawa.
 • Co z tą SIKSĄ, http://www.popcentrala.com/aktualnosc/97-koncert/1136-co­‑z-ta­‑siksa [dostęp: 27.05.2017].
 • Grzyb M., Krótka historii radykalizacji polskiego feminizmu http://kulturaliberalna.pl/ 2017/05/12/grzyb­‑feminizm­‑historia­‑radykalizm/ [dostęp: 26.05.2017].
 • Jeszcze jedna dyskusja o parytetach, http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/jeszcze‑ jedna­‑dyskusja­‑o-parytetach/ [dostęp: 26.05.2017].
 • Kałuża A., 2016, Przechwycenia, „dwutygodnik.com”, nr 181, http://www.dwutygodnik.com/ artykul/6462-przechwycenia.html [dostęp: 26.05.2017].
 • „Not in our name”. Paradoksy parytetu http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/not­‑in‑ our­‑name­‑paradoksy­‑parytetu/ [dostęp: 26.05.2017].
 • Rozhamowanie – wywiad z Rudką Zydel, prowadzi Max Nałęcz, „FKA. Fundacja Kultury Akademickiej”, http://fundacja­‑fka.pl/rozmowa­‑rozhamowanie­‑wywiad­‑z-rudka­‑zydel/ [dostęp: 28.05.2017].
 • SIKSA, zarejestrowany performans, https://www.youtube.com/watch?v=UMob3jQRtgw [dostęp: 26.05.2017].
 • SIKSA: niech się męczą, wywiad przeprowadził Jarek Szubrycht, „Gazeta Magnetofonowa” 2017, 12 marca, http://www.magnetofonowa.pl/artykuy­‑i-wywiady/2017/3/12/siksa‑niec h­‑si­‑mcz [dostęp: 26.05.2017].
 • Staśko M., 2016, Dlaczego poeci są wiecznie niezaspokojeni, „Krytyka Polityczna”, http://krytykapo lityczna.pl/kultura/czytaj­‑dalej/dlaczego­‑poeci­‑sa­‑wiecznie­‑niezaspokojeni / [dostęp: 26. 05.2017].
 • Zydel R., 2016, Chałwa, https://web.facebook.com/rudkazydel/posts/1671939963069376? _rdc=1&_rdr [dostęp: 28.05.2017].
 • Żmijewski A., 2007, Społeczne sztuki stosowane, „Krytyka Polityczna”, nr 11–12, http://www. utw.uj.edu.pl/documents/6082181/a7f451e7-eb99-4ee9-8ddc­‑e1f2bf984438 [dostęp: 25.05.2017].
 • http://artmuseum.pl/pl/wystawy/ministerstwo­‑spraw­‑wewnetrznych [dostęp: 26.05.2017].
 • https://hyperallergic.com/377975/an­‑illustrated­‑guide­‑to­‑linda­‑nochlins­‑why­‑have­‑there­‑been ‑no­‑great­‑women­‑artists/?utm_source=social&utm_campaign=fbpage [dostęp: 26.05.2017].
 • http://wakat.sdk.pl/author/aleksandradudczak/ [dostęp: 26.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b7f9baf-ae0f-4dae-a007-7d1feb9ede73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.