PL EN


2012 | 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I | 159-181
Article title

Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej

Content
Title variants
EN
Hidden Markov Models in Analysis of Results of Business Tendency Surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zbadana została możliwość wykorzystania algorytmu Viterbiego do analizy sald odpowiedzi respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniu rozważane były pytania dotyczące oceny stanu obecnego. Do analizy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi. Pod uwagę brane były modele, w których łańcuchy Markowa mają dwuelementową i trójelementową przestrzeń stanów. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z pochodzącymi z różnych źródeł datowaniami punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Badane modele zostały porównane pod względem skuteczności w wychwytywaniu sygnałów o nadchodzących zmianach w koniunkturze. Przeprowadzone analizy przemawiają za stosowaniem modeli z trzystanowymi łańcuchami Markowa. Wyniki badania sugerują ponadto, iż należy brać pod uwagę opóźnienia między odpowiedziami respondentów a zmianami klimatu koniunktury.
EN
The paper considers the possibility of using the Viterbi algorithm to analyse results of the RIED WSE business surveys in the manufacturing industry.The analysis was focused on the state balances. The hidden Markov models with conditional normal distributions were applied. There were considered models with two-state and three-state Markov chains. The results were compared with the timing of turning points taken from other sources. The tested models were compared in terms of effectiveness in detecting of coming changes in economic conditions. The analysis suggests models with three-state Markov chains be used. The results also suggest that it is necessary to take into account a delay between the opinions of survey respondents and changes in economic climate.
Contributors
author
References
  • Abberger K., Nierhaus W., Markov-switching and the Ifo business climate: The Ifo business cycle traffic lights, „Journal of Business Cycle Measurment and Analysis”, nr 2, 2010
  • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, „Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 89, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
  • Cappé O., Moulines E., Rydén T., Inference in hidden Markov models, Springer Series in Statistics, 2005
  • Cleveland R. B., Cleveland W. S., McRae J. E., Terpenning I., STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess, „Journal of Official Statistics”, vol. 6, 1990
  • Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012
  • Drozdowicz-Bieć M., Od recesji do boomu. Wahania cykliczne polskiej gospodarki 1990-2007, w: „Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, pr. zb. pod red. E. Adamowicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  • Hamilton J. D., Time series analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994
  • Rabiner L. R., A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition, „Proceedings of the IEEE, vol. 77, 1989
  • Skrzypczyński G., Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa do wyznaczania punktów zwrotnych koniunktury na podstawie danych ankietowych, praca niepublikowana, badanie statutowe Instytut Ekonometrii SGH, Warszawa 2008
  • Viterbi A., Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm, „IEEE Transactions on Information Theory, vol. 13, 1967
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b844cbc-6bea-4ab6-95fd-52f6e5e158ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.