PL EN


2000 | 2(2) | 53-77
Article title

Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Najważniejszymi czynnikami sprawczymi rozwoju gospodarczego są: mobilizacja społeczna, wykształcenie oraz import kulturowy. Poziom rozwoju gospodarczego gmin wykazuje wyraźne zróżnicowanie w przekroju regionalnym i znacznie silniejsze w przekroju miasto-wieś. Obserwacja procesów długiego trwania dowodzi, że w Polsce zawsze lepiej rozwinięte były terytoria zachodnie, współcześnie biegun rozwoju gospodarczego przesuwa się z Wielkopolski w kierunku granicy zachodniej. Do najważniejszych czynników sprawczych regresu gospodarczego wsi należą: relatywnie niższy poziom mobilizacji społecznej i mniej innowacyjny sposób zarządzania. W gminach relatywnie słabiej rozwiniętych gospodarczo głosuje się na partie lewicowe, a w bardziej rozwiniętych – na centroprawicowe. Wyraźną barierą rozwojową wydaje się niski poziom przystosowania do instytucji demokratycznych i umiejętności współdziałania zbiorowego kadr kierowniczych.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Cichomski B., P. Morawski, 1996a, Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992–1995, [plik komputerowy, książka kodów], Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Gorzelak G., B. Jałowiecki, 1996, „Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Raport z pierwszego etapu badań”, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Gorzelak G., B. Jałowiecki (red.), 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa: EUROREG – M. Swianiewicz.
 • Hryniewicz J., 1996, „Czynniki rozwoju regionalnego”, w: B. Jałowiecki (red.), 1996, Oblicza polskich regionów, Warszawa: EUROREG – M. Swianiewicz.
 • Hryniewicz J., 1998a, „Gminy wiejskie w procesach rozwoju gospodarczego Polski”, Przegląd Socjologiczny, tom XLVII/2.
 • Hryniewicz J., 1998b, „Polityczne grupy interesu w procesach mobilizacji społecznej”, Ekonomista, nr 5–6.
 • Hryniewicz J., 1998c, „Psychologiczny kontekst funkcjonowania organizacji gospodarczych w Polsce, Przegląd Organizacji, nr 7–8, s. 11–14.
 • Hryniewicz J., 1998d, „Rozwój gospodarczy gmin i jego terytorialne zróżnicowanie”, Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 12–27.
 • Hryniewicz J., 1998e, „Rozwój gospodarczy Polski w perspektywie procesów długiego trwania”, Przegląd Zachodni, nr 2, s. 29–48.
 • Hryniewicz J., B. Jałowiecki, 1997, System polityczny a rozwój gospodarczy, Warszawa: EUROREG – M. Swianiewicz.
 • Jałowiecki B., 1996, Oblicza polskich regionów, Warszawa: EUROREG – M. Swianiewicz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b8a8e93-2daa-4af7-a296-c16906052f11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.