PL EN


2014 | 6 "Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne" | 224-231
Article title

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny”

Authors
Content
Title variants
EN
International Science Conference report: “Jerzy Harasymowicz – a poet of Krakow, Bieszczady and Sądecczyzna”
Conference
„Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Keywords
Contributors
 • Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Baranowska-Wróblewska (1971), Nota biograficzna, [w:] J. Harasymowicz, Poezje wybrane, Warszawa, s. 133–144.
 • Bichta A. (1996), Recenzja tomu Samotny jastrząb, „Twórczość”, nr 3, s. 104–106.
 • Błoński J. (1957), Dwa rodzaje dziwności, „Przegląd Kulturalny”, nr 23, przedruk: Tegoż, Zmiana warty, Warszawa 1961.
 • Borzęcki J.A. [Adam] (1984), Recenzja tomu Cała góra barwinków, „Tygodnik Kulturalny”, nr 26, s. 12.
 • Braidotti R. (2009), Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, Warszawa.
 • Chojnowski Z. (1984), Recenzje, „Życie Literackie”, nr 26, s. 12.
 • Drozdowski B. (1958), Mózg i móżdżek, czyli o próbie kreowania piątego wieszcza, „Życie Literackie”, nr 5.
 • Dunaj-Kozakow E. (1992), „I wszystko powiedział za nich Eros...”, [w:] J. Harasymowicz, Erotyki, Kraków.
 • Friedlówna T. (1989), O właściwościach językowo-stylistycznych „łemkowskich” wierszy Jerzego Harasymowicza, [w:] Chrześcijański Wschód a kultura polska, red. R. Łużne, Lublin.
 • Głowiński M. (1958), Awangarda i mity romantyczne, „Życie Literackie”, nr 6.
 • Grochowiak S. (1965), Mała burza wiosenna, „Kultura”, nr 15.
 • Kaliszewski A. (1988), Książę z Kraju Łagodności. O twórczości Jerzego Harasymowicza, Kraków.
 • Kajtoch J. (1958), Zamiast wstępu, „Zebra”, nr 4–5.
 • Lisowski K. (1999), Kartusz z Harasymowiczem, „Tygodnik Powszechny”, nr 36.
 • Łukasiewicz J. (1974), Tropem Harasymowicza, [w:] Tegoż, Republika mieszkańców, Wrocław.
 • Melkowski S. (1980), Harasymowicz albo poeta jako człowiek pierwotny, [w:] Tegoż, Rówieśnicy i bracia starsi, Warszawa.
 • Stanuch S. (1992), Nota biograficzna, [w:] J. Harasymowicz, Erotyki, Kraków.
 • Szmidt A. (1957), Pisk z pieluszek, „Nowe Sygnały”, nr 9.
 • Tokarz M. (1999), Zmarł Jerzy Harasymowicz, „Fraza”, nr 4.
 • W.M. [Maciąg Włodzimierz] (1958), Dokąd, młoda poezjo?, „Życie Literackie”, nr 11.
 • Wiech A. (1982), Inspiracje folklorystyczne w poezji Jerzego Harasymowicza, „Słupskie Prace Humanistyczne”, nr 3.
 • Wyka K. (1957), Urzeczony, „Ziemia i Morze”, nr 16, przedruk: Tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959 [i wydania kolejne].
 • Wyka K. (1958), Ponowny debiut, „Twórczość”, nr 9.
 • Wyka K. (1972), O poezji Jerzego Harasymowicza, [w:] J. Harasymowicz, Zielnik: czyli wiersze dla wszystkich. Pascha Chrystusa: poemat wielkanocny, Kraków.
 • Zaworska H. (1999), Władca Łagodności, „Wprost”, nr 36, s. 95.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b92cf49-c869-4d7a-b663-ae7f304923f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.