PL EN


2015 | 62 | 1: Praca socjalna | 129-140
Article title

Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie

Title variants
EN
The Social Costs of Migration Analysis of the Phenomenon on the Example of Modern Labour Migration in Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is the question of the social consequences of economic migration in Ukraine. Migrant workers contribute to growth and development in their countries but in the long term perspective mass migrations of citizens abroad may cause serious social crisis. Migrations are a serious threat to family policy, employment policy and social security of citizens. Migration strategy the state should find a solution which on the one hand will make use of the gains offered by the free movement of persons on the other hand will stop the negative social effects of migration.
PL
Artykuł jest próbą syntetycznego spojrzenia na problematykę migracji pracowniczych na Ukrainie. W polu zainteresowań badawczych znalazły się społeczne oraz polityczno-gospodarcze następstwa zjawiska masowego odpływu obywateli ukraińskich do pracy za granicą. Na podstawie różnorodnych materiałów badawczych – danych statystycznych, raportów, ekspertyz oraz artykułów naukowych – podjęto próbę obiektywnego wskazania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych tendencji towarzyszących migracjom zarobkowym na Ukrainie. Zawarte w artykule wnioski uwzględniają kontekst zmian geopolitycznych w obszarze poradzieckim, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach. Zjawisko migracji pracowniczych na Ukrainie przybrało masową skalę. Ponieważ spora część strumieni migracyjnych skierowana jest do Polski, analiza tego problemu wydaje się aktualna, ważna i interesująca.
Contributors
References
 • Castles S., Miller M.: Migracje w współczesnym świecie, tł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
 • Erõss A., Karácsonyi D.(red.): Discovering Migration between Visegrad Countries and Eastern Partners, Budapest: HAS RCAES Geographical Institute 2014.
 • Górny A., Kaczmarczyk P.: Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Warszawa: ISS UW 2003.
 • Kawczyńska-Butrym Z.: Migracje – zmiany położenia społecznego, w: M. S. Zięba (red.), Migracje – wyzwanie XXI wieku, Lublin: KUL 2008 s. 27.
 • Малиновська О.:Наслідки міжнародної міграції населення України та політико-управлінські дії щодо їх врегулювання. Аналітична записка, Національний інститут стратегічних досліджень, http://www.niss.gov. ua/articles/562 (dostęp: 14.06.2014).
 • Mazur-Cieślik E.: Polityka imigracyjna Federacji Rosyjskiej jako narzędzie kształtowania stosunków dwustronnych z poradzieckimi państwami Azji Środkowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 28(2013), nr IV, s. 78.
 • Mezentsev K., Pidgrushnyi G.: Ukraine: Stable outflow and Changing Nature, w: A. Erõss, D. Karácsonyi (red.), Discovering Migration between Visegrad Countries and Eastern Partners, Budapest: HAS RCAES Geographical Institute 2014, s. 191-211.
 • Міграція в Україні. Факти і цифри 2013. Raport Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IMO), http://iom.org.ua/ua/pdf/UKR%20FF_F.pdf (dostęp: 14.06. 2014).
 • Міграція в Україні. Факти і цифри 2011. Raport Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IMO), http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/ activities/countries/docs/Ukraine/Migration-in-Ukraine-Facts-and-Figures.pdf (dostęp: 14.06.2014).
 • Motyl W.: Polityka Ukrainy w odniesieniu do migracji zarobkowej do Unii Europejskiej: aspekty prawne, w: M. S. Zięba (red.), Migracje – wyzwanie XXI wieku, Lublin: KUL 2008, s. 74.
 • Zięba M. S. (red.): Migracje – wyzwanie XXI wieku, Lublin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b9444f0-0799-4a2a-9945-aae7983026a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.