PL EN


2016 | 12 | 223-237
Article title

Korelacja szkolnego nauczania religii z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi

Authors
Content
Title variants
Correlation between catechetics and mathematics and natural sciences in schools
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tis article presents the degree of correlation between religious education and mathematics and natural sciences based on Te Core Curriculum for the Catholic Church Catechesis in Poland. A necessity to utilize the recommended correlation has been demonstrated in order to facilitate comprehensive development and a better understanding of the surrounding reality in recipients of the catechesis. While applying the correlation between specific subjects one should remember to adhere to autonomy of sciences, autonomy of objectives and tasks for each subject, and autonomy of content prioritization. To overcome difficulties the catechists could face, effort should be put forward to increase their competency. It can be achieved by including elements of mathematics and natural sciences in educating future catechists, ad through ongoing formation in individual dioceses. Tis would allow utilization of the wealth of knowledge developed by individual catechetical departments.
PL
W artykule przedstawiono zakres korelacji szkolnego nauczania religii z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi w oparciu o nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Wykazano potrzebę stosowania w praktyce zalecanej korelacji, by pomóc adresatowi katechezy we wszechstronnym rozwoju i lepszym rozumieniu otaczającej rzeczywistości. Stosując korelację między treściami poszczególnych przedmiotów należy przestrzegać zasady autonomii nauk, autonomii celów i zadań poszczególnych przedmiotów oraz autonomii doboru uszeregowania treści. Aby przezwyciężyć trudności jakie mogą czekać na katechetów należy dążyć do zwiększenia ich kompetencji. Można to osiągnąć poprzez wdrażanie tematów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do kształcenia katechetów, którzy w przyszłości będą pełnić posługę oraz poprzez formację permanentną, odbywającą się w poszczególnych diecezjach. Pozwoli to wykorzystać bogactwo wypracowane przez poszczególne wydziały katechetyczne.
Year
Volume
12
Pages
223-237
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b9eaf3b-7159-4538-aea0-afdc197b87c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.