PL EN


2014 | 10 | 87-100
Article title

Studium przypadków zmian wartości firmy polskich spółek giełdowych

Authors
Title variants
EN
Case Study of Goodwill Changes in Polish Public Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie - na podstawie kompletnych danych spółek giełdowych Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, dla wytypowanej grupy 10 podmiotów, które zanotowały największą zmianę wartości firmy zaraportowanej na przestrzeni lat 2011-2012 - przedstawi studium przypadków zmian wartości firmy wraz z analizą obowiązujących standardów sprawozdawczości w tym obszarze. Na polskiej giełdzie papierów wartościowych obowiązują przepisy międzynarodowych standardów rachunkowości przyjęte przez Komisję Europejską dlatego poniższa analiza w większości odnosić się będzie do tychże regulacji. (fragment tekstu)
EN
Article covers case study analysis of changes among Polish public companies in 2012 year. 5 ways of goodwill decrease are presented as rare and multidimensional way of goodwill change. Based on complete date for 2012 year was described way of goodwill change for entire group and prepared two separate top 10 unit ranks for biggest nominal decrease and weighted by total assets decrease. As a result 10 chosen entities were analysed based on financial statements disclosures as a case study examples with results present in one table. Summary concludes that Polish capital market is exposed to all types of goodwill decreases. (original abstract)
Year
Volume
10
Pages
87-100
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
References
 • Hendriksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hołda A., System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 619/2004.
 • Ignatowski R., Przewodnik po konsoldiacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Nelson R.L., Merger Movements in American Industry, 1895-1956, Princeton University Press, 1959.
 • MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008, nr 320.
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008, nr 320.
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008, nr 320.
 • MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone na sprzedaż i zaprzestanie działalności, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2012, nr 360.
 • MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2004, nr 392.
 • MSSF 3 Połączenia Jednostek Gospodarczych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2009, nr 140.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 330, 613.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ba365e4-93a3-406a-9309-dea13983c9ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.