PL EN


Journal
2017 | 3 | 348-358
Article title

Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie)

Title variants
EN
Inequalities and Economic Growth (Remarks in the margin of the book by Grzegorz Malinowski Inequalities and Economic Growth: Allies Or Enemies)
RU
Неравенство и экономический рост (замечания по книге Гжегожа Малиновского Неравенство и экономический рост. Союзники или враги)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Publisher

Journal
Year
Issue
3
Pages
348-358
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej;
References
 • Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., Robinson J.A., Democracy, Redistribution and Inequality, NBER Working Papers, 2013.
 • Acemoglu D., Robinson J.A., The Rise and Decline of General Laws of Capitalism, NBER Working Papers, 2014.
 • Bertrand M., Morse A., Trickle-Down Consumption, NBER Working Papers, 2013.
 • Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa 2011.
 • Dobija M., Godziwe wartości i godziwe nierówności, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, zeszyt 10, 2007.
 • Dobija M., Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej, w: Gospodarka Polski 1990–2011, red. M.G. Woźniak, t. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Foster J.B., McChesney R.W., Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 • Galor O., Moav O., Vollrath D., Inequality in Landownership, the Emergence of Human Capital Promoting Institutions, and the Great Divergence, „Review of Economic Study” 2009, nr 76(1).
 • Hein E., Kapitalizm finansowy a podział dochodów. Perspektywa teorii Kaleckiego, w: Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska, red. K. Łaski, J. Osiatyński, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Malinowski G., Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 (edycja oryginału: Le Capital au XXIe siècle, Paris 2013).
 • Stiglitz J.E., Freefall: Free Markets and the Sinking of Global Economy, WW. Norton, New York 2010.
 • Stiglitz, J.E., The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future, W.W. Norton & Company, New York–London 2012.
 • Thaler R.H., Sustein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Warszawa 2012.
 • Wolf M., The Shifts and the Shocks. What We’ve Learned – and Have Still to Learn – from the Financial Crisis, Allen Line, London 2014.
 • Woźniak M.G., O potrzebie nowych procedur dla badania sprzężeń między nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym, w: Bogaci i biedni – problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, red. Z. Sadowski, PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ba60fb4-8fcb-420f-9cd9-2287297621a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.