PL EN


2003 | 6 | 159-171
Article title

Proces cywilny o ochronę dóbr osobistych z powództwa ks. Zdzisława Peszkowskiego przeciwko dziennikowi "Trybuna"

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W "Trybunie z dnia 26 listopada 1997 r. ukazał się artykuł Zbigniewa Wiszniewskiego pt. Joannes Paulus dixit. Głównym jego celem była obraza Ojca Świętego Jana Pawła II.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich
References
 • A. Karpowicz, Wolność słowa a odpowiedzialność, „Palestra”, 1993, nr 12, s. 61n.
 • A. Wąsek, Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 270nn.
 • A. Wiśniewski, Znaczenie wolności słowa w państwie demokratycznym, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2000, t. VII, s. 648nn
 • A. Wojciszke, Katalog dó br osobistych w świetle przepisów Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2000, t. VII, s. 663
 • A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2001, s. 61
 • H. J. Hirsch, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2002, nr 1, s. 6nn.
 • P. Granecki, Odpowiedzialność sprawcy szkody niemajątkowej na podstawie art. 448 k.c., „Studia Prawnicze”, 2002, z. 2, s. 100
 • P. Suski, Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga pierwsza – część ogólna, Warszawa 1997, s. 170nn.
 • R. Paprzycki, Graj, szatanie. Prawnokarna ochrona sumienia i wyznania a działalność satanistów, „Rzeczpospolita”, 2000, nr 221, s. C-3.
 • T. Szymański, Bono Communi. Działalność Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich w latach 1991-2001, Lublin 2001.
 • T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim.
 • W. Łączkowski, Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim, w: Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. Rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ba642c7-c73d-4eab-b238-436f22b1bc54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.