PL EN


2017 | 20 | 1 | 99-141
Article title

Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji

Content
Title variants
EN
Religious support and religious struggle as predictors of quality of life in Alcoholics Anonymous: Moderation by duration of abstinence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem prezentowanego artykułu jest analiza zależności między wsparciem, zmaganiem religijnym i jakością życia mężczyzn uzależnionych od alkoholu po uwzględnieniu moderacji przez czas abstynencji. Przebadano 100 mężczyzn, należących do grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików (AA). Zastosowano Skalę Pocieszenia i Napięcia Religijnego Yali, Exline, Wood i Worthington oraz Kwestionariusz Jakości Życia Schalocka i Keitha. Analiza korelacji wykazała, że Pocieszenie religijne korelowało dodatnio, a Lęk-wina i Negatywne emocje względem Boga ‒ ujemnie z jakością życia AA. Odnotowano również moderujący efekt długości abstynencji na zależność między religijnością i jakością życia AA: osoby z długim okresem abstynencji i wysoką umiejętnością czerpania wsparcia z religii miały najwyższe wskaźniki jakości życia.
EN
The aim of the study was to analyze the connection between religious comfort and struggle and quality of life in Alcoholics Anonymous. The interaction effect of the length of abstinence and religious variables on the quality of life was tested as well. The participants were 100 members of an Alcoholics Anonymous group. We used the Religious Comfort and Strain Scale by Yali, Exline, Wood, and Worthington and the Quality of Life Questionnaire for Adults by Schalock and Keith. The correlation analysis showed that Religious Comfort correlated positively while fear–guilt and negative emotions towards God correlated negatively with quality of life in the AA group. Duration of abstinence played a moderating role: participants in the long abstinence period group with high religious comfort showed the highest level of quality of life.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
99-141
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bab08df-2a53-4200-b3d2-c87b2c979b60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.