Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 25-38

Article title

Wybrane aspekty ekonomiki e-learningu

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania modelu referencyjnego e-learningu akademickiego. Model obejmuje różne uwarunkowania e-learningu, w tym społeczne, technologiczne, ekonomiczne, edukacyjne i prawne. Następnie przeanalizowano kategorie kosztów i kategorie przychodów typowe dla e-learningu akademickiego. Na tej podstawie zaprezentowano rozważania dotyczące korzyści wynikających ze skali prowadzonej działalności e-learningowej oraz jej zakresu. Przeanalizowano również możliwe modele dla marży brutto i progu rentowności, a następnie poddano wstępnej analizie możliwości wykorzystania wskaźników rentowności w ocenie jednostek e-learningu akademickiego. Przedstawiono wskazówki, jak można analizować (w odniesieniu do e-learningu akademickiego) czynniki ekonomiczne takie jak: koszty całkowite, koszty stałe i koszty zmienne, koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści skali i korzyści zakresu, marża brutto, próg rentowności i wskaźniki rentowności. Zaprezentowano również prosty przykład obliczeniowy szacowania całkowitych kosztów e-learningu w porównaniu do całkowitych kosztów nauczania tradycyjnego, przy założeniu stałej liczby studentów i stałego przychodu.

Journal

Year

Issue

Pages

25-38

Physical description

Contributors

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska

References

 • Chakrabarty, S., Rahman, M., Khanam, R. (2014). Economics of e-learning: indicators of comparative cost analysis in higher education. International Conference on Information and Education Technology, 1-11. Pobrane z: https://eprints.usq.edu.au/27531/
 • Cowen, T., Tabarrok, A. (2014). The Industrial Organization of Online Education. The American Economic Review, 104(5), 519-522. DOI: 10.1257/aer.104.5.519
 • Fielden, J. (2002). Costing e-Learning: is it worth trying or should we ignore the figures?, Pobrane z: http://www.obhe.ac.uk/documents/view_details?id=567
 • Fioretti, G. (2007). The organizational learning curve. European Journal of Operational Research, 177(3), 1375-1384. DOI: 10.1016/j.ejor.2005.04.009
 • Gaba, A.K. (2004). Cost analysis in open and distance learning. New Delhi: Indira Gandhi National Open University.
 • Hülsmann, T. (2016). The impact of ICT on the costs and economics of distance education: A review of the Literature. Burnaby: Commonwealth of Learning.
 • Hyla, M. (2007). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Jaruga, A., Kabalski, P., Szychta, A. (2010). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Juvova, A., Chudy, S., Neumeister, P., Plischke, J., Kvintova, J. (2015). Reflection of constructivist theories in current educational practice. Universal Journal of Educational Research, 3(5), 345-349.
 • Millar, R., Hall, K. (2013). Social return on investment (SROI) and performance measurement: The opportunities and barriers for social enterprises in health and social care. Public Management Review, 15(6), 923-941.
 • Moore, M.G., Thompson, M.M., Quigley, B.A., Clark, G.C., Goff, G.G. (1990). The Effects of Distance Learning: A Summary of the Literature. Philadelphia: American Center for the Study of Distance Education - College of Education - The Pennsylvania State University.
 • Morris, D. (2008). Economies of scale and scope in e-learning. Studies in Higher Education, 33(3), 331-343. DOI: 10.1080/03075070802066164
 • Pabian, A. (2014). Produkt kształceniowy w kontekście tworzenia wartości na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Marketing i Rynek, 5, 21-23. Pobrane z: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_05_2014_pabian.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, §12, pkt. 1).
 • Rumble, G. (2004). E-Education: Whose Benefits, Whose Costs? W: G. Rumble (red.). Papers and Debates on the Economics and Costs of Distance and Online Learning, 7, 119-138. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität.
 • Vilaseca, J., Castillo, D. (2008). Economic efficiency of e-learning in higher education: An industrial approach. Intangible Capital, 4(3), 191-211. DOI: 10.3926/ic.88
 • Weller, M. (2004). Learning objects and the e-learning cost dilemma. Open Learning, 19(3), 293-302. DOI: 10.1080/0268051042000280147
 • Wentling, T.L., Park, J.-H. (2002). Cost Analysis of E-learning: A Case Study of A University Program. Pobrane z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.86.5844&rep=rep1&type=pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5baff072-240e-4b58-8fd9-629ca032eccc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.