PL EN


2004 | 7 | 181-210
Article title

Sprawy zarządu mieniem kościelnym w działalności biskupa Franciszka Jopa w Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W momencie objęcia rządów przez ks. biskupa Franciszka Jopa (16 grudnia 1956 r.), życie kościelne na Opolszczyźnie było już praktycznie ustabilizowane. Władza kościelna nadal miała charakter tymczasowy, istniała bowiem w formie administracji apostolskiej – jednak był to raczej stan prawny, niż faktyczny. Od końca 1945 r. działała kuria biskupia i rada diecezjalna, w latach 1945-47 dokonano zasadniczego podziału na dekanaty i parafie. W dniu 15 sierpnia 1949 r. erygowano Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu. Pomyślnie rozwijało się duszpasterstwo zwyczajne i specjalne, działała organizacja Caritas. Od 15 sierpnia 1946 r. funkcjolnowała także drukarnia diecezjalna
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
  • A. Mezglewski, Proces likwidacji niższych seminariów duchownych w latach 1959-1963, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2002, t. 4, s. 31-59.
  • A. Sitek, Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945-1965, „Nasza Przeszłość”, 22(1965), s. 99.
  • J. Mikołajec, Pasterz. Działalność biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956-1976), Opole1992, s. 65.
  • K. Dola, Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945-1965, „Nasza Przeszłość”, 22(1965), s. 77-101.
  • P. Raina, Kościół - Państwo w świetle akt Wydziałów do Spraw Wyznań 1967-1968, Warszawa 1994
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bb3b67c-d03b-48dc-a5df-2c6669158f8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.