PL EN


2019 | 1 | 215-230
Article title

Baltic - Black Sea Region in the European Security System – Ukraine’s and Russia’s Interests

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article reflects on the issue of the modernization of the European system of security in the context of contemporary geopolitical challenges, especially the aggressive policy of the Russian Federation. The formation of the system of European security, taking into account the multi-dimensionality and the functionality of the system, is analysed in the article and the factors of threats and challenges that determine its modern functioning are indicated. The author draws attention to the inefficiency of the European security system, its problems and possible avenues of reform. The place and role of Ukraine in the geopolitical architecture of Europe, particularly in the Baltic-Black Sea region, are also examined. The ideas of Ukrainian and foreign scientists and political leaders on creating the Baltic-Black Sea region are analysed as well as the existing experience of cooperation nowadays. The interests in the Region of the Russian Federation connected with its desire to strengthen its military presence on eastern and eastern-southern borders to confront NATO and the EU are highlighted.
PL
Artykuł skupia się na kwestii modernizacji europejskiego systemu bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zmian geopolitycznych, w szczególności ze względu na agresywną politykę Federacji Rosyjskiej. Układ europejskiego systemu bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę jego wieloaspektowość i funkcjonalność, jest poddany w artykule analizie oraz wskazane są czynniki zagrożeń a także wyzwania związane z jego nowoczesnym działaniem. Autorka skupia uwagę na nieefektywności europejskiego systemu bezpieczeństwa, jego niedoskonałościach i możliwych sposobach reformowania. Badane jest także miejsce i rola Ukrainy w geopolitycznej strukturze Europy, w szczególności w regionie Morza Czarnego. Ponadto, analizowane są pomysły ukraińskich i międzynarodowych badaczy oraz liderów politycznych dotyczące stworzenia regionu Morza Czarnego w kontekście doświadczeń wyniesionych ze współpracy. Położony jest akcent na kwestię zainteresowania Regionem przez Federację Rosyjską z racji jej dążenia do wzmocnienia militarnej obecności na granicach wschodnich i południowo-wschodnich, celem konfrontacji z NATO i Unią Europejską.
Year
Volume
1
Pages
215-230
Physical description
Contributors
References
  • Anastasov, P. (2018). The Black Sea region: a critical intersection, https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/the-black-sea-region-a-critical-intersection-nato-security/EN/index.html, 15.04.2019
  • Facing Russia’s strategic challenge: Security developments from the Baltic to the Black Sea, http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133503/Facing%20Russia%20strategic%20challenge,%20Security%20developments%20from%20the%20Baltic%20Sea%20to%20the%20Black%20Sea.pdf, 17.04.2019
  • Ilyin, M. (2008). “Baltic-Black Sea system as a factor of formation of the states in Eastern Europe”. In: Political science, No. 1.
  • Konobeev, V. (2008). “On the Line of the Rift”. In: Belaruska Dumka, No. 6.
  • Larsen, S. (1995). “Modelling of Europe in the logic of Rokkan”. In: Polis. Political Research Journal, Vol. 1
  • Rassoha, L. (2006). “Baltic-Black Sea Partnership”. In: Ukraine and the world today, No. 9 (359).
  • Shlapak, D., Johnson, M. (2016). Reinforcing deterrence on NATO’s Eastern Flank, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf , 23.04.2019
  • Tsimburski, V. (2006). The island of Russia. Geopolitical and Chronological Researches. Moscow: ROSSPEN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bb5e101-2d71-4f7d-b4cb-930c2faec275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.