PL EN


2016 | 63 | 1: Praca socjalna | 159-183
Article title

Charakterystyka środowiska i pracy streetworkerów na podstawie badań w wybranej grupie pracowników ulicy

Title variants
EN
Characteristics of streetworkers work and work environment based on research made on a particular group of streetworkers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
When helping other person we usually focus on what kind of help we offer and who we help. We often don't pay attention to person, who offers help. The goal of this summary is to talk about that person – to show, who the volunteer is, in a specific context of street work with homeless people. This article shows not only, who street workers are, but it also shows their work ethics and their attitude towards people they help. The research that has been done omits detailed stat analysis in order to focus full attention to parameters and indicators of this particular social study. Because of this process we manage to obtain a vivid and true image of street worker‘s agenda.
PL
Przy udzielaniu pomocy drugiemu człowiekowi najczęściej zwraca się uwagę na to, jaka forma pomocy jest świadczona oraz komu jest udzielana. Mniej atencji poświęca się osobom, które wsparcie niosą. Głównym zamierzeniem opracowania jest wskazanie na podmiot realizujący wsparcie – pokazanie, kim jest wolontariusz w bardzo specyficznym działaniu streetworkerskim w środowisku osób bezdomnych. Artykuł przedstawia nie tylko, kim są streetworkerzy, ale także jaki mają stosunek do swojej pracy, a tym samym do osób, którym pomagają. W badaniu pominięto szczegółową analizę statystyczną uzyskanych danych, chcąc wskazać głównie na określone parametry i wskaźniki określające badane środowisko. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskano wyraźny obraz rzeczywistości streetworkera i jego codzienności w pracy.
Contributors
References
 • Adamczyk A., Bór L., Dębski M., Gaweł M., Koszutowski A., Łukaszewicz A., Michalska A., Olech P., Stenka R., Zychowicz B., Standard Streetworkingu, w: Ł. Browarczyk, R. Stenka (red.), Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2012.
 • Biernat T., Doświadczenia streetworkingu za granicą. Analiza czterech programów, „Wychowanie Na Co Dzień” 2009, nr 3.
 • Grabias J., Wolontariat – praca społeczna alternatywą dla kary pozbawienia wolności, w: F. Kozaczuk (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2006.
 • Kamiński M., Bezdomność trzeba rozumieć, „Dziennik Słupski” 14.09.2007.
 • Łukasiewicz R., Eurobezdomność, Kraków: Wydawnictwo UJ 2013.
 • Łukasiewicz R., Nie-miejsca bezdomnych emigrantów, UJ PAU, Kraków 2012.
 • Łukasiewicz R., Pod dachem Hiszpanii. Streetworking w enklawach polskich bezdomnych, KUL, Lublin 2012.
 • Łukasiewicz R., Prawa człowieka w kontekście wykluczenia społecznego osób bezdomnych, w: C. Szyjko (red.), Prawa człowieka fundamentem Europy. Wartości, Warszawa: Biblioteka Naukowa Klubu Integracji Europejskiej, Wydawnictwo M.M. 2014.
 • Łukasiewicz R., Równouprawnienie i praca z człowiekiem wykluczonym na podstawie myśli korczakowskiej. Krytyka systemu wsparcia, WSM, [w druku].
 • Przymeński A., Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce, „Roczniki Naukowe Caritas” 1 (1997).
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: APS 2000.
 • Sokołowski A., O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, StatSoft, Kraków Polska 2013, s. 8-9.
 • E. Szczypior, A. Meller, Standard Streetworkingu, w: A. Cenian-Dębska, P. Olech (red.), Podręcznik. Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2008.
 • Wątroba J., Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych, StatSoft Polska, Kraków 2013, s. 1-11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bb605e6-0539-40b9-a6d3-19e2cbcb6990
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.