PL EN


2015 | 2(23) | 43-52
Article title

Diagnoza stanu nauczania inżynierów budownictwa w zakresie zarządzania w polskich uczelniach technicznych

Content
Title variants
EN
Diagnosis of Management learning state in Polish technical universities on Civil Engineering faculties
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article focuses on the diagnosis of Management learning state in the best Polish technical universities on Civil Engineers faculties. The authors pose the thesis that in the Polish technical universities there are too few Management courses, so that some of the civil engineers are unable to effectively carry out their tasks in managerial positions. The authors are looking for the confirmation of the thesis analysing twenty programs of Civil Engineering faculties. The average share of hourly subjects of Management in the total number of hours in the analysed faculties was 3%, which the authors deem a very low value. Based on the analysis of literature, the authors recognize that Management knowledge is essential for civil engineers from a certain stage of their careers. The competency gap associated with social and interpersonal competencies can be completed through the tools of lifelong learning, so that engineers with very good technical knowledge will be also able to effectively carry out management tasks.
Contributors
References
 • Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska. Raport końcowy, CMSiKO, Wrocław 2013.
 • Baran J., System kształcenia inżynierów a potrzeby praktyki przemysłowej, [w:] Adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów szkół technicznych część I, NOT, Warszawa 1973.
 • Drzymała Z., Rybarski J., Adaptacja absolwentów szkół w zakładach pracy – początki kariery zawodowej, [w:] Adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów szkół technicznych część II, NOT, Warszawa 1974.
 • nauka.gov.pl, dostęp 05.2015.
 • Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Program kierunku Budownictwo Akademii Górniczo-Technicznej im. Stanisława Staszica w Krakowie, agh.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Białostockiej, pb.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Gdańskiej, pg.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Programy kierunku Budownictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Środowiska, pk.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Lubelskiej, pollub.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Łódzkiej, p.lodz.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Poznańskiej, put.poznan.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Śląskiej, polsl.pl, dostęp 05.2015.
 • Programy kierunku Budownictwo Politechniki Warszawskiej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz Inżynierii Lądowej, pw.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Politechniki Wrocławskiej, pwr.wroc.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, wat.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Program kierunku Budownictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zut.edu.pl, dostęp 05.2015.
 • Ranking Akademickich Szkół Wyższych 2014, perspektywy.pl, dostęp 05.2015.
 • Webometrics Ranking of World Universities 2015, webometrics.info, dostęp 05.2015.
 • Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bb791c5-f3d2-4575-a6c3-c4306423dab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.