PL EN


2002 | 4 | 43-56
Article title

Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pozycję podmiotów gospodarczych w określonych strukturach społecznych i ekonomicznych wyznaczają w zasadniczy sposób założenia społeczno-ustrojowe państwa, w ramach którego funkcjonuje dany podmiot. W Polsce nakazowo-rozdzielczy system gospodarowania do końca lat osiemdziesiątych powodował centralne planowanie, kierowanie i zarządzanie. Odpowiednie resorty koordynowały rozwój poszczególnych dziedzin życia społeczno- gospodarczego. Przedsiębiorstwa przemysłowe posiadały niemal całkowicie określone reguły funkcjonowania. Zachowań przestrzennych nie regulowały, w tym przypadku, ani ekonomiczne analizy kosztów i korzyści, ani percepcja przestrzeni społeczno-ekonomicznej kraju (Parysek 1994). Jednocześnie brak mechanizmów rynkowych i otwarcia na gospodarkę światową spowodował zanik konkurencyjnych zachowań przedsiębiorstw oraz niedocenianie innowacji , nakładów na badanie i rozwój, a w konsekwencji lukę technologiczną oraz niską jakość, słabą dynamikę i małą efektywność produkcji przemysłowej (Stryjakiewicz 1999).
Keywords
Contributors
References
 • Grzeganek-Więcek B., 1996, Rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki. [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa jako stymulatory rozwoju gospodarczego. Z badań w województwie opolskim, PAN, Katowice-Kraków. s. 20.
 • Morawski W., 1968. Przepływy towarowe i powiązania międzyregionalne na obszarze Polski, KPZK PAN, Warszawa, s. 13.
 • Pakuła L., 1978, Problemy teoretyczno-badawcze form koncentracji przestrzennej przemysłu. Folia Geograjica, Series Geografica-Oeconomica, t. II.
 • Parysek J. J., 1994, Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, pod red. Z. Zioło, Kraków-Warszawa, s. 22-30.
 • Parysek J. J., Potrzebowski G. A., 1994, Zachowania zakładów przemysłowych wytwarzających artykuły rynkowe i zaopatrzeniowe w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, pod red. Z. Zioło, Kraków-Warszawa, s. 175-188.
 • Rajman J., 1962, Rozwój ośrodków przemysłowych nad Małą Panwią, Katowice.
 • Rydz E., Jażewicz I., 1994, Przemiany struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania . [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, pod red . Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków-Warszawa.
 • Rydz. E., 1996, Kierunki rozwoju rolnictwa województwa słupskiego. [w:] 45-Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego-Polska w Europie Bałtyckiej, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Słupsku, Słupsk, s. 179-208.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. UAM, Poznań.
 • Szpunar P., 1999, Przemysł obuwniczy w latach 1990-1997, [w:] Szkice i materiały do dziejów przemysłu skórzanego w Polsce, pod red . A. Lecha. Łódź, s . 230-232 .
 • Troc M., l 996, Proces upadłościowy Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ,.Podhale" w Nowym Targu. [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, pod red . Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 129-137.
 • Zioło Z., 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych. [w :] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych. pod red Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 146- I 51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bb97fe1-c9e3-4f14-aedf-25ce9777c640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.