PL EN


2013 | 4 | 1 | 287-302
Article title

Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Open innovations based on the wisdom of "crowds" – the basis of success of a modern enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiek XXI wymusił zmianę podejścia do zarządzania innowacjami. Stary paradygmat „zamkniętych innowacji” został wyparty przez nowy paradygmatem tzw. „otwartych innowacji”. Otwarcie innowacji polega zaangażowaniu zewnętrznych uczestników w dośrodkowe, odśrodkowe i mieszane procesy innowacyjne. Coraz częściej, uczestnikami procesów innowacyjnych są społeczeństwa wirtualne funkcjonujące w Internecie. Celem artykułu jest przybliżenie aktualnie spotykanych modeli otwartych innowacji bazujących na wiedzy społeczności internetowych, opartych na mądrości „tłumu”. otwarte innowacje, społeczność wirtualna, masowa kastomizacja, fora internetowe, open source
Keywords
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
287-302
Physical description
Contributors
 • Dr hab., prof. SGH, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, asopin@wp.pl
References
 • 1. Baloh P., Jha S., Awazu Y. (2008), Building Strategic Partnerships for Managing Innovation Outsourcing, „Strategic Outsourcing: An International Journal” nr 1(2).
 • 2. Brown S.L., Eisenhardt K.M. (1998), Competing on the Edge. Strategy as Structured Chaos, Harvard Business School Press, Boston.
 • 3. Buganza T., Verganti R. (2009), Open Innovation Process to Inbound Knowledge. Collaboration with Universities in Four Leading Firms, „European Journal of Innovation Management” nr 12(3).
 • 4. Chariomonte F. (2006), Open Innovation Through Alliances and Partnership: Theory and Practice, „International Journal of Technology Management” nr 33(2-3).
 • 5. Chesbrough H. (2003), Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston.
 • 6. Chesbrough H., Garman A.R. (2010), Otwarta innowacyjność: recepta na trudne czasy, „Harvard Business Review Polska” nr 11.
 • 7. Chesbrough H., Schwartz K. (2007), Innovating Business Models with Co-Development Partnerships, „Research Technology Management” nr 50(1).
 • 8. Elmquist M., Fredberg T., Ollila S. (2009), Exploring the Field of Open Innovation, „European Journal of Innovation Management” nr 12(3).
 • 9. Gassmann O., Enkel E. (2005), Open Innovation Forschung, w: Gestaltung von Innovationssystemen, Weissenberger-Eib M. (red.), Cactus Group Verlag, Kassel.
 • 10. Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 • 11. http://bit.ly/ajNcVG.
 • 12. http://bit.ly/N4flpb.
 • 13. http://www.miadidas.com/Main.action.
 • 14. http://www.miteam.adidas.pl.
 • 15. http://bit.ly/OYeMT.
 • 16. http://bit.ly/QIq8fc.
 • 17. http://bit.ly/WIf2xp.
 • 18. http://lego.cuusoo.com/.
 • 19. http://bit.ly/OIUi5Q.
 • 20. http://www.ideaconnection.com/.
 • 21. http://www.ideaken.com/.
 • 22. http://www.ninesigma.com/.
 • 23. http://www.redesignme.com/.
 • 24. http://developers.google.com/.
 • 25. http://www.ibm.com/developerworks/.
 • 26. http://www.openinventionnetwork.com/index.php.
 • 27. http://.openwetware.org/wiki/Main_Page.
 • 28. http://www.openluna.org/.
 • 29. http://www.theoscarproject.org/index.php.
 • 30. http://freebeer.org/blog/.
 • 31. http://www.fluevog.com/files_2/os-1.html.
 • 32. Inauen M., Schenker-Wicki A. (2011), The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance, „European Journal of Innovation Management” nr 14(4).
 • 33. Innowacyjność przedsiębiorstw (2004), Bogdanienko J. (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • 34. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • 35. Kelley B. (2011), The Importance of a Strategic Approach to Open Innovation, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Sloane P. (red.), Kogan Page Limited, London.
 • 36. Keupp M.M., Gassmann O. (2009), Determinants and Archetype Users of Open Innovation, „R&D Management” nr 39(4).
 • 37. Laursen K., Salter A. (2006), Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performances among U.K. Manufacturing Firms, „Strategic Management Journal” nr 27(2).
 • 38. Lazzarotti V., Manzini R., Pellegrini L. (2010), Open Innovation Models Adopted in Practice: An Extensive Study in Italy, „Measuring Business Excellence” nr 14(4).
 • 39. Loren J.K. (2011), What is Open Innovation?, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Sloane P. (red.), Kogan Page Limited, London.
 • 40. Phillips J. (2011), Open Innovation Typology, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Sloane P. (red.), Kogan Page Limited, London.
 • 41. Piller F.T., Tseng M. (2010), Introduction: Mass Customization Thinking: Moving from Pilot Stage to an Established Business Strategy, w: Handbook of research in mass customization and personalization, Piller F.T., Tseng M. (red.), World Scientific Publishing, Singapore.
 • 42. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), OECD/Eurostat, wyd. III.
 • 43. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łodź.
 • 44. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 45. Rothwell R. (1990), Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, „R&D Management” nr 22(3).
 • 46. Rothwell R. (1994), Towards the Fifth-Generation Innovation Process, „International Marketing Review” nr 11(1).
 • 47. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • 48. Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikonomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 49. Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 50. West J., Gallagher S. (2006), Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open-Source Software, „R&D Management” nr 36(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bbb8add-3191-4b06-a2bc-5e3bf2d0322b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.