PL EN


Journal
2012 | 34 | 116-135
Article title

Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle „Stanowiska” Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN

Authors
Content
Title variants
EN
Preimplantation genetic diagnosis in the light of the „Statement” of the Bioethics Committee
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do debaty internetowej zatytułowanej , która odbyła się w październiku i listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Punktem wyjścia dyskusji było Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej oraz zgłoszone przez kilku członków Komitetu zdania odrębne. Autorka odnosi się do wątków debaty zogniskowanych na wewnętrznej spójności tekstu Stanowiska
EN
Preimplantation genetic diagnosis in the light of the Statement of the Bioethics Committee The article is a follow-up to an online debate On Preimplantation Diagnosis, carried out in October and November 2012 on the website of the Polish Bioethics Society. The point of departure for the debate was furnished by a document entitled The Statement of the Bioethics Committee of the Presidium of the Polish Academy of Sciences no. 2/2012, issued on the 8th of June 2012, on Preimplantation Genetic Diagnosis and dissenting opinions reported by several members of the committee. The author refers to the issues in the debate that focus on the internal consistency of the text of the Statement and the possibility of legitimately justifying the list of recommendations contained in it and pointing to the permissible and impermissible ways of accommodating the possibilities offered by preimplantation genetic diagnosis.
Journal
Year
Issue
34
Pages
116-135
Physical description
Contributors
author
References
 • Chyrowicz [2012] – B. Chyrowicz, „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”. Zdanie odrębne – uzasadnienie, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/chyrowicz_preimplantacja2_1.pdf.
 • Copelovitch, Kaplan [2006] – L. Copelovitch, B.S. Kaplan, Is genetic testing of healthy presymptomatic children with possible Alport syndrome ethical?, „Pediatr. Nephrol.” (21) 2006, s. 455–456.
 • Duncan [2004] – R.E. Duncan, Predictive genetic testing in young people: When is it appropriate?, „J. Paediatr. Child Health” (40) 2004, s. 593–595.
 • Duncan, Delatycki [2006] – Predictive genetic testing in young people for adult-onset conditions: Where is the empirical evidence?, „Clinical Genetics” (69) 2006, s. 8–16.
 • Galewicz [2012] – W. Galewicz, Uzasadnienie głosu przeciwko przyjęciu uchwały „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej” (Zdanie odrębne), dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_preimplantacja2_1.pdf.
 • Green [2010] – R. M. Green, Autonomia rodziców a obowiązek niewyrządzania genetycznej szkody swoim dzieciom, tłum. O. Dryla, [w:] W. Galewicz (red.), Początki ludzkiego życia. Antologia bioetyki, t. 2, Kraków 2010, s. 371–397.
 • Kant [2001] – I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.
 • Komitet Bioetyki [2012] – Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej, dostępne na: http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/stanowisk%20kb%20nr%202- 2012.pdf.
 • Michałowska, Turek [2012] – M. Michałowska, J. Turek, Czy jest coś złego w diagnostyce preimplantacyjnej? Głos w dyskusji wokół „Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/michalowska_turek_preimplantacja_2.pdf.
 • Paszewski [2012] – A. Paszewski, „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”. Zdanie odrębne – uzasadnienie, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/paszewski_preimplantacja2_1.pdf.
 • Rhodes [2006] – R. Rhodes, Why Test Children for Adult-Onset Genetic Diseases?, „The Mount Sinai Journal of Medicine” (73) 2006, s. 609–616.
 • Szewczyk [2012] – K. Szewczyk, Głos w dyskusji wokół „Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej” z uwzględnieniem zdań odrębnych jego członków, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/ szewczyk_preimplantacja2_1.pdf.
 • Tołłoczko [2012] – T. Tołłoczko, „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”. Zdanie odrębne – uzasadnienie, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/tolloczko_preimplantacja2_1.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bbdfb33-1851-4241-a1a8-a4bee696dae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.