PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 11-19
Article title

The evolution of the balanced synthetic indicators

Content
Title variants
PL
Zmiany wskaźnika syntetycznego rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The evolution of the synthetic indicators is explored. We calculate the values of the synthetic indicators. For this we built the matrix of the transition probabilities. The purpose of this work is to predict the values of the synthetic indicators for the next year.
PL
Zbadana została ewolucja wskaźników syntetycznych. Obliczamy wartości wskaźników syntetycznych. W tym celu stworzona została macierz prawdopodobieństw przejścia. Celem niniejszej pracy jest przewidywanie wartości wskaźników syntetycznych na następny rok.
Contributors
author
 • Ivan Franko National University of Lviv
 • Ivan Franko National University of Lviv
 • Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Dziekański P. (a), Financial synthetic index and the economic security of the region in the context of local government efficiency, s. 46-61 [in:] Economy and Space, S. Korenik, N. Derlukiewicz (red.), Research Papers of Wrocław University of Economics (Prace Naukowe Uniwersytetu EKonomicznego we Wrocławiu), 324/2013
 • Dziekański P., Synthetic indicator of the financial condition as a process approach. MEST Journal, 15 July, 4(2)/2016, p. 56-63.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich 229 – 242 [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej NR 99 (2012), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012,
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w ocenie działania polityki lokalnej i regionalnej, s. 180-209, [w:] P. Dziekański (red.), Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki, Wyd. Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2013
 • Satoła Ł., Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, Jour-nal of Agribusiness and Rural Development, 1(35) 2015, 115-123.
 • William Feller. An introduction to probability theory and its applications. Volume 1. – P. 388-390
 • Yarova O., Yeleyko Y., Dziekański P., Modelowanie statystyczne zmian wskaźnika syntetycznego, s. 9-15, [w:] P. Dziekański, A. Limański, I. Drabik (redakcja naukowa), Zarządzanie; Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2014
 • Yarova O.A., Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / O.A. Yarova, Ya.I. Yeleyko. – Kielce: Studia i materialu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2014. – P. 247-253
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bc65a5c-64b9-49af-8e99-c100b334a3b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.