PL EN


2016 | 6 | 296-303
Article title

Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz jako przykład podręcznika nauczania wczesnoszkolnego

Content
Title variants
EN
Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz as an example of an elementary textbook
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz is an elementary schoolbook that is used by students abroad. Its construction enables children to learn reading in a proper and pleasant way. The following article depicts a theoretical analysis of this schoolbook based on K. Sośnicki’s theory of textbooks’ features and M. Wojtak’s aspects of speech types theory.
Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz jest podręcznikiem stworzonym do nauki czytania dla uczniów przebywających poza granicami Polski. Jego analiza z perspektywy pedagogicznej (funkcje podręczników wg K. Sośnickiego) oraz językoznawczej (aspekty gatunków mowy wg M. Wojtak) pokazuje, że jest on zbudowany w sposób umożliwiający dzieciom poprawną i przyjemną naukę czytania.
Year
Issue
6
Pages
296-303
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Pawlusiewicz M., Elementarz dla dzieci polonijnych, Elmwood Park – brak informacji o dacie wydania
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009
 • Cackowska M., W poszukiwaniu koncepcji optymalnego elementarza, Lublin 1984
 • Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012
 • Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu pisanego i mówionego, [w:] Ostaszewska D., Cudak R. (red.), Polska genologia lingwistyczna, Warszawa 2008
 • Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2014
 • Kojs W., Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika, Warszawa 1975
 • Kupisiewicz C., Rola i funkcje podręcznika w nauczaniu początkowym, [w:] Wilgocka-Okoń B., Edukacja wczesnoszkolna, Warszawa 1985
 • Madeja J., Elementarze. Ich dzieje, rola i stan współczesny, Katowice 1946
 • Maziarz C., Rola podręcznika w kierowaniu samokształceniem, Warszawa 1965
 • Nocoń J., Dialogowość podręczników szkolnych, [w:] Gajda S., Nocoń J. (red.), Kształcenie porozumiewania się, Opole 1994
 • Nocoń J., Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole 2009
 • Pawlusiewicz M., Kocham uczyć maluchy. Poradnik metodyczny dla nauczyciela pierwszoklasisty. Program, koncepcja podręczników, rozkład materiału, Elmwood Park – brak informacji o dacie wydania
 • Pilarczyk F., Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej, Zielona Góra 2003
 • Sośnicki K., Ogólne założenia podręczników szkolnych, Warszawa 1962
 • Tomiczek M., Podręczniki szkolne Polskiej Macierzy Zagranicą, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011, nr 1
 • Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004
 • Zborowski J., Nowe koncepcje elementarza, [w:] Wilgocka-Okoń B. (red.), Edukacja wczesnoszkolna, Warszawa 1985
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bc7b594-819c-4581-9a26-d6bc17220b21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.