PL EN


2012 | 3-4(86-87) | 112-124
Article title

Styl kierowania zespołem sportowym przez trenera w ocenie 16-18-letnich siatkarek i siatkarzy

Content
Title variants
EN
Sports Team Management Style as Applied by a Coach in the Eyes of Male and Female Volleyball Players Aged Sixteen to Eighteen
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of this study was an attempt at evaluating the management style applied to a sports team by its coach as perceived by sixteen to eighteen year old male and female volleyball players. The criterion of sex is a significant factor in assessing the management style for the sports team as chosen by the coach. The assessment is probably the result of physical, physiological, and psychological differences between young men and women. Mutual relations seen in communications as well as atmosphere present during training and in the approach to team problems is determined by management style. The management style model should take into account the expectations of players, both male and female, not exclusively methods, forms, and means making possible good results. The role of the coach in the training process is not limited to rationalizing management decisions, but also in care over the implementation of coaching competencies.
PL
Celem badań była próba oceny stylu kierowania zespołem sportowym przez trenera w świadomości 16-18-letnich siatkarek i siatkarzy. Kryterium płci jest istotnym czynnikiem w ocenie stylu kierowania zespołem sportowym przez trenera. Ocena ta prawdopodobnie wynika z różnic fizycznych, fizjologicznych i psychologicznych pomiędzy młodymi kobietami i mężczyznami. Wzajemne relacje przejawiające się w komunikacji i atmosferze panującej na treningach oraz w podejściu do rozwiązywania problemów zespołu determinowane są stylem kierowania. Model stylu kierowania powinien uwzględniać oczekiwania zawodniczek i zawodników, a nie wyłącznie metody, formy i środki pozwalające uzyskiwać wysokie wyniki sportowe. Rolą trenera w procesie szkoleniowym jest nie tylko racjonalizacja decyzji kierowniczych, ale również dbałość o realizację kompetencji trenerskich.
Year
Issue
Pages
112-124
Physical description
Dates
published
2012-06-15
Contributors
 • Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Biała Podlaska, Poland, bodaska@wp.pl
 • Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Biała Podlaska, Poland
 • Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Biała Podlaska, Poland
References
 • Bączek J. (2005), Praca szkoleniowa trenera-mężczyzny z kobietami na przykładzie drużyny piłki siatkowej, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 5, s. 36-37.
 • Kłodecka-Różalska J., Kownacka I. (2004), Trener – przywódcą: kulisy owocnego partnerstwa w sporcie kobiet, „Sport Wyczynowy”, nr 11-12, s. 66-72.
 • Kosendiak J., Naglak Z. (1989), O kierowaniu procesem treningowym, „Rozprawy Naukowe”, AWF Wrocław, nr 22, s. 315-320.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., red. (1999), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 119-150.
 • Litvin M. (1993), Extended Family: Accouting Firms Reach out to Keep Employees, „Tribune”, Chicago, nr 1.
 • Łasiński G., Fąfara M. (1995), Style kierowania w sporcie, „Trening”, nr 3, s. 47-57.
 • Miętta-Mikołajewicz L. (1996), Doświadczenia trenera w pracy sportowej z kobietami, „Kultura Fizyczna”, nr 5-6, s. 27-28.
 • Mroziewski M. (2005), Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Morys M. (2001), Style kierowania w sporcie, „Zeszyty Naukowe” AWF Kraków, nr, 83, s. 287-290.
 • Nowacki J. (2001), Style kierowania – różne ujęcia spotykane w teorii zarządzania, WAT, Warszawa.
 • Oleksyn T. (1997), Sztuka kierowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Panfil R. (1991), Kierowanie zespołem sportowym, COS, Warszawa.
 • Piasecki B., red. (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, s. 208-231.
 • Żukowska Z., Dąbrowska A. (2003), Kompetencje pedagogiczne trenera w szkoleniu sportowym kobiet, [w:] J. Kłodecka-Różalska (red.), Sportsmenka-kobietą sukcesu. Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet, PSSK, Warszawa, s. 43-48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bccb7ce-073e-4ced-b395-fb4dd12a2465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.