PL EN


2016 | 5 (365) | 92-102
Article title

Obserwacja nieuczestnicząca video na przykładzie przeprowadzonego badania różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn w miejscu zakupu

Content
Title variants
EN
Non-Participant Video Observation on the Example of Research of Differences in Consumer Behaviour between Women and Men in the Place of Purchase
RU
Невключенное наблюдение с видеозаписью на примере проведенного изучения отличий в поведении женщин и мужчин в торговой точке
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przybliżenie techniki badań rynkowych NPVO – obserwacji nieuczestniczącej video. W opracowaniu przedstawiono etapy procesu realizacji i kontroli oraz uwarunkowania prawne. Opisano założenia metodologiczne zrealizowanego badania oraz zaprezentowano wybrane analizy i wnioski z zarejestrowanego materiału video. Omówiono również możliwości zastosowania kamer video w badaniach rynkowych.
EN
An aim of this article is to present NPVO market research technique (non-participant video observation). The author presents the stages of the project management, control process and legal conditions of NPVO research. In the article, there are described the methodology and the selected analyses with conclusions. In the last part of the study, the author describes examples of the use of video cameras in market research.
RU
Цель статьи – приблизить технику рыночных обследований NPVO (невключенное наблюдение с видеозаписью). В разработке представили этапы процесса реализации и контроля, а также юридические обусловленности. Описали методологические предпосылки проведенного изучения и представили избранные анализы и выводы из записанного видеоматериала. Обсудили также возможности применения видеокамер в рыночных исследованиях.
Year
Issue
Pages
92-102
Physical description
Contributors
References
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/ [dostęp: 05.09.2015].
  • Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR, oficjalna strona internetowa Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), http://www.ofbor.pl/public/File/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf [dostęp: 05.09.2015].
  • Jurowczyk P. (2013), Płeć a proces podejmowania decyzji, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bd85e5d-4305-4afe-8317-b4d8387712be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.