PL EN


2013 | 22(3) | 115-129
Article title

Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje krytyki feministycznej?

Content
Title variants
EN
Does social policy science need a feminist critique?
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia perspektywy feministycznej w nauce o polityce społecznej w kontekście teorii krytycznej. Autorka rozpoczynając od krótkiej charakterystyki założeń myśli feministycznej, rekonstruuje dorobek krytyki feministycznej z perspektywy głównego nurtu badań nad polityką społeczną. Osobne miejsce zajmuje analiza obecności – czy też raczej braku – perspektywy feministycznej w polskiej nauce o polityce społecznej. Artykuł kończy refleksja nad potrzebą włączenia i rozwijania „wrażliwości krytycznej” w ramach naukowych analiz polityki społecznej.
EN
The aim of the article is to show the signifi cance of a feminist paradigm in the science of social policy in the context of critical theory. Beginning with a short characteristic of a feminist thought, the author reconstructs the dimensions of a feminist critique output from the perspective of the mainstream social policy research. A separate place is reserved for the analysis of the presence – or rather the lack of presence – of a feminist perspective within the Polish refl ection on social policy. The article concludes with the refl ection on the need to include and develop “critical sensitivity” in the framework of the social policy analyses.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5be3dc69-8167-4617-a58c-ff497fd8e554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.